Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings
Text:

Metriaclima tarakiki
Kompakt zebra


Släkte: Metriaclima
Art: tarakiki
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Stauffer, Konings & Black
År: 2013
Tidigare vetenskapligt namn: Metriaclima sp. "zebra slim", Pseudotropehus sp. "zebra slim", Maylandia sp. ",bamba bay kompakt", Pseudotropheus sp. "zebra mbamba bay kompakt"
Populärnamn: Kompakt zebra
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Higga Reef, Malawisjön
Utbredning: Ngkuyo Island, Higga Reef och från de steniga stränderna söder om Mbamba Bay kända som Chuwa.

Temperatur
23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
7,5-8

Allmänt

Tarakiki, Swahili, som betyder smal eller slank. Beskrivande den avlånga kroppsformen hos arten.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Metriaclima tarakiki

Higga Reef


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings