Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings
Text: Hans Bergkvist

Mylochromis melanonotus
Haplochromis "yellow black line"


Släkte: Mylochromis
Art: melanonotus
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Regan
År: 1922
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis melanotus, Cyrtocara melanonotus, Maravichromis melanonotus, Platygnathochromis melanonotus.
Populärnamn: Haplochromis "yellow black line"
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
120 cm & 350 l
Längd
23 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Förekommer i hela sjön ofta vid övergångszonen på sandbotten men även vid klippzonen på djup mellan 10 till 50 meter.

Föda

Livnär sig på ryggradslösa djur, insektslarver och mindre fiskyngel. Den brukar försöka ta yngel från ruvande kattfiskar såsom Bagrus meridionalis.

Könsskillnad

Hanen har ett blå grundton med vertikala streck det diagonala strecket saknas, buk och analfenorna är gula. Honor och unga individer är sandfärgade med ett diagonalt brunt streck. Hanen blir ca 23cm och honan 20cm.

Akvariemiljö

Gärna ett stort akvarium inrett med fin sandbotten och några stenpartier. Fungerar parvis eller en mindre grupp med fler honor än hanar.

Beteende & lek

Hanen väljer ut och försvarar ett sandområde som den rensat från alla föremål, småsten och liknande. Lever ofta i koloni på ca 20 meters djup, ibland väljer den även ett sandområde i övergångszonen. Honan är munruvande under cirka 21 dagar och får en kull på 30-60 yngel.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Mylochromis melanonotus