Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Peter Andersson
Text:

Stigmatochromis modestus
modestus.


Släkte: Stigmatochromis
Art: modestus
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Günther
År: 1893
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis modestus, Cyrtocara modesta, Hemichromis modestus.
Populärnamn: modestus.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
cm & 375 l
Längd
16 cm
pH
7.5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Stigmatochromis modestus