CARES
Annons

Pseudotropheus sp. "acei"

Mari Gold, Yellow tail


Hane, Msuli Foto: Silviu Poiana
Släkte: Pseudotropheus
Art:sp. "acei"
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2005
Populärnamn: Mari Gold, Yellow tail
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Förekommer i den södra halvan av Malawisjön, söder om Nkhata bay.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr & Albin Ekenberg, 2024-05-04

Temperatur
23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
18 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

I naturen lever den vanligtvis i närheten av sjunkna stockar. I närheten av dessa stockar kan det finnas tusentals individer av denna art. Arten återfinns också ibland över sandbottnar men där är den ytterst ovanlig. 

Föda

I naturen äter de av aufwuchs och alger som täcker stockarna i deras biotop, en förhållandevis ovanlig nisch för en mbuna. De är i övrigt troligtvis opportunistiska vad gäller föda och äter det de kommer över såsom små kräftdjur och insektslarver. I akvarium är inte denna art särskilt kräsen med maten. Dock är det så att hanarna kan bli enormt stora om de får kraftig föda ofta. Därför kan det vara lämpligt att ge räkmix eller annan lite näringsfattigare föda.

Könsskillnad

Hanen blir större och har något fler äggfläckar samt något större vita fält i ryggfenan.

Akvariemiljö

I sjön blir arten sällan större än 10-11 cm totallängd, men i akvarium är det inte ovanligt att den blir 18 cm. Denna art är lite lugnare än de flesta andra mbuna. Man kan ha den tillsammans med de flesta andra malawiciklider eftersom den är både stor och lugn. Några stenar eller rötter kan fungera som gömställen.

Beteende & lek

Munruvare och en av de mest produktiva malawicikliderna och de leker många gånger varannan månad. En stor hona kan bära fler än hundra ägg i munnen. Leken äger oftast rum direkt på bottnen eller i en liten grop som hanen har grävt. Efter leken ruvas äggen något kortare tid än hos många andra malawiciklider, 18 till 20 dagar.

Allmänt

Den har troligen fått sitt namn från att den var ett ess bland de importerade arterna från Malawisjön, Ace -> acei. Acei nämndes för första gången i litteratur av Ad Konings, 1989, men har tidigare importerats som Pseudotropheus penforti. De första illustrationerna av arten återfinns i TFH:s publikationer under namnet Pseudotropheus sp., specifikt i Burgess & Axelrods bok från 1977 om malawi- och tanganyikaciklider. Arten importerades till hobbyn redan under 1970-talet.

Litteratur

Konings, A. (1989). Malawi cichlids in their natural habitat. Verduijn Cichlids, Rotterdam, Netherlands. 303

Konings, A. (2007). Malawi cichlids in their natural habitat (4th edition). Cichlid Press. 424.

Axelrod, H. R., Burgess W.E. (1977). African cichlids of lakes Malawi and Tanganyika, 6th edition. TFH Publications. 384.

Konings, A. (2010). Pseudotropheus elegans Rediscovered. Cichlid News Magazine. v 19 (4); pp. 14-17 (crc02692)

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Filmer


Pseudotropheus sp. "acei" spawning

notthepainter

SE 1:42 / 2:43 This is the most peaceful Mbuna...

Raja Cichlid

Bilder


Foto: Nabil Bases

Fångstplatser


Luwala Reef,

Hane
Hane
Foto: Klaus & Anne Hermann
Hane
Hane
Foto: Klaus & Anne Hermann

Msuli Point,

Hane
Hane
Foto: Silviu Poiana

OdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Pseudotropheus sp. "acei" i Ciklidbladet

Nummer Artikel