Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Joakim Draktoft
Text: Roger Häggström

Melanochromis chipokae
chipokae


Släkte: Melanochromis
Art: chipokae
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Jonsson
År: 1975
Tidigare vetenskapligt namn: Melanochromis chipoke
Populärnamn: chipokae
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Vis Chipoka-ön i den södra delen av Malawisjön.
Utbredning: Förekommer framförallt vid Chidunga Rocks, men även vid Nakantenga-ön och Mbenji.

Temperatur
23-27°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
14-17 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Arten förekommer endemiskt vid Chidunga Rocks, nära Chipoka, i Malawisjön. Den förekommer också i mindre antal vid öarna Mumbo, Thumbi West, Nakantenga och Mbenji.

Melanochromis chipokae föredrar sandiga partier bland stenar och hittas företrädesvis i övergångszonen mellan sand och klippor.

Föda

Ett bra foder (typ “räkmix”) ger bra förutsättningar för att lyckas med denna vackra art.

Könsskillnad

Det är mycket lätt att se skillnad på könen hos vuxna djur eftersom färgerna hos hanen och honan är helt olika. Hanen har en svart bottenfärg med ett ljusblått längsgående band mitt på kroppen och ett liknande band strax under ryggfenan. Även ryggfenan är ljusblå. Honan är orangegul där hanen är svart och har svarta istället för ljusblå band på kroppen samt ett svart band i ryggfenan (se bild).

Akvariemiljö

Tillräckligt med plats i akvariet, regelbundna vattenbyten.

Beteende & lek

Detta är en rovfisk som jagar mindre fiskar. Trots sin storlek är det en relativt snäll Melanochromis. Hanen gräver gärna en grop i centrum av sitt territorium dit honorna lockas med stjärtslag.

Allmänt

Denna Melanochromis är kanske den största inom släktet; hanen kan gott och väl bli 17 cm i akvariet.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

mc_74.jpg

månadens Ciklid i Ciklidbladet 4 / 1998

Foto: Roger Häggström

m_chipokae02-Ad_Konings.jpg

hane

Foto: Ad Konings

m_chipokae03-Ad_Konings.jpg

hona

Foto: Ad Konings


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Melanochromis chipokae

Chidunga Rocks


Foto: Ad Konings