CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Hans Bergkvist
Text: Hans Bergkvist

Otopharynx heterodon


Släkte: Otopharynx
Art: heterodon
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Trewavas
År: 1935
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis heterodon
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Monkey Bay.
Utbredning: Förekommer i hela Malawisjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 250 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Arten lever i den sedimentrika övergångszonen till klippiga kuststräckor, ofta i djupare vatten.

Föda

En allätare som lever på allt ätbart som virvlar upp i bottensedimentet.

Könsskillnad

Hanen har en ljusblå metallfärg som tonar över i gult och den har ett svart streck över ögat och ibland syns tre svarta punkter på sidan. Honor och unga djur har en silvrig sandfärg med tre svarta prickar. Hanen blir cirka 17cm och honan stannar på runt 14cm.

Akvariemiljö

Gärna ett stort akvarium med fritt simutrymme, några stenpartier och gömställen till honan. Finkornig sand blandad med lite grövre. Hålls bäst med enstaka hanar flera honor.

Beteende & lek

Har olika lekbeteende beroende på fångstplats. Det kan vara på sandbotten, ibland mellan några klippor, honorna gömmer sig ofta bland stenar tills ynglen är färdiga. Munruvare och ruvar cirka 21 dagar. Hanen är revirhärdande vid lek.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Magunga

Hane Magunga

Foto: Hans Bergkvist

hane, Magunga

Hona hane, Magunga

Foto: Hans Bergkvist

Magunga

Yngel Magunga

Foto: Hans Bergkvist

O_sp_heterodon_Magunga02-Hans_Bergkvist.jpg

hane, Magunga

Foto: Hans Bergkvist


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Otopharynx heterodon

Magunga Reef


Foto: Hans Bergkvist

Foto: Ad Konings

Foto: Hans Bergkvist