CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Rolf Lind
Text: Albin Ekenberg

Dimidiochromis compressiceps
Malawi ögonätare


Släkte: Dimidiochromis
Art: compressiceps
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Boulenger
År: 1908
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis compressiceps, Paratilapia compressiceps, Cyrtocara compressiceps.
Populärnamn: Malawi ögonätare
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer i hela Malawisjön och i Malombesjön

Temperatur
23-27°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
7.5-8

Naturlig biotop

Arten håller vanligtvis till på grunt vatten runt snår av Vallesneria. Undantaget är området runt Chizumuluön där de även återfinns i klippbiotopen.

Föda

I naturen äter arten till största delen yngel och ungfiskar. Dessa jagar de genom att ställa sig med huvudet neråt och vänta bland vallesneriasnår. I naturen observeras också stim av D. compressiceps som samarbetar med att jaga Utakastim.

I akvarium accepteras de flesta foder som exempelvis pellets och räkmix.

Könsskillnad

Hanen blir vanligtvis större och dominanta hanar blir glänsande blåmetallic vid lek. Honor och icke dominanta exemplar är vanligtvis silveraktiga. Runt Chizumuluön och vid Cobwe är honor och mindre hanar gula. Dock försvinner denna färg om fisken placeras i akvarium.

Akvariemiljö

Arten bör ha en del simutrymme i ett akvarium. Samtidigt är det bra med gömställen där svagare individer kan gömma sig. Många akvarister har haft problem med hanar av denna arten som löper amok och dödar alla sina artfränder. Andra akvarister menar att arten inte ställer till några större besvär trots att den kan vara något aggressiv. Som medinvånare är andra större malawiciklider lämpliga. Mindre fiskar betraktas som mat även om de inte klarar att svälja dem. D. compressiceps har många små vassa tänder som allvarligt skadar fisken de angriper. Detta gör att det kan vara mycket svårt att introducera nya individer till ett akvarium med denna art.

Beteende & lek

Hanen av denna art gräver en krater på ca 25 cm i diameter ditt han lockar lekvilliga honor. Detta sker genom en uppvisning med uppspärrade fenor samtidigt som de fläktar vatten på honan. Leken sker liknande som de flesta andra munruvare från Malawisjön. Dock kan arten lämna mycket stora kullar, upp emot 230 yngel. Honan ruvar äggen i ca tre veckor.

Allmänt

Ryktet om att D. compressiceps skulle bita ut ögonen ur levande fisk anses som kraftigt överdrivet. Arten är känd runt Malawisjön som chimpeni, vilket betyder stor kniv.

Tidigare var arten vanligare i Malawisjön men numera har den minskat i antal pga högt fisketryck.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av


Hane

Foto: Tony Englund

Hona

Foto: Tony Englund

Yngel

Foto: Joakim Sternborn

d_compressiceps_05-Tony_Englund.jpg

har större mun än man kan tro.

Foto: Tony Englund

d_compressiceps_johan_lindgren.jpg

Ung hane

Foto: Johan Lindgren

D_compressiceps02-Christoffer_Lindsten.JPG

gäspande hane

Foto: Christoffer Lindsten

lek Film av: Barnabas Sapan

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Dimidiochromis compressiceps


Nkatha Bay

Gold morph Film av: Peter Barnes