Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Chuco microphthalmus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Rickard Håkansson

Chuco microphthalmus


Släkte: Chuco
Art: microphthalmus
Grupp: Stora
Beskrivning: Günther
År: 1862
Tidigare vetenskapligt namn: Heros oblongus, Cichlasoma guentheri, Cichlasoma milleri, Cichlasoma caeruleogula, Theraps microphtalmus, Vieja microphtalmus
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Rio Motagua, Guatemala.
Utbredning: Guatemala och Honduras
NCS Artbeskrivning: Ove Planstedt, 2019-08-14

Temperatur
26-30°C
Volym
200 cm & 700 l
Längd
35 cm
pH
7-8.5

Naturlig biotop

Förekommer i starkt strömmande vatten i Guatemalas och Honduras floder, Rio Copán, Rio Motagu. Bottensubstratet består till största del av sand och sten.

Föda

T. microphtalmus är en allätare som livnär sig av det den hittar på botten, så som växtdelar,kräftdjur, insekter, larver, musslor och alger. I akvariet bör den därför få en så varierad kost som möjligt, ett stort vegetabiliskt tillskott är dock viktigt. Utfodra med t.ex pellets, räkmix, artemia, räkor,spenat, ärter och majs. Ungdjur bör utfodras med spiriluna flingor och räkmix med hög vegetabilisk andel då de är mycket känsliga för tarminfektioner.

Könsskillnad

Hanen har en brantare panna samt är mer färgrik än honan.

Akvariemiljö

Ett akvarium på ca 2 m med kraftig cirkulation och god syresättning. Inredningen bör bestå av stenar och rötter som bildar många gömställen. Med innevånare till T. microphtalmus bör vara lugna och fredliga arter, som inte stressar dom. Vid stress kan de lätt drabbas av bukvattensot liknanade symptom. T. microphtalmus är mycket mottaglig för svampangrepp, salttillsats samt hög temperatur, 28-30°C, rekommenderas. Den är även mycket mottaglig för Columnaris infektion.

Beteende & lek

T. microphtalmus är en fredlig art som inte är särskilt aggressiv mot vare sig artfränder eller sina med innevånare. Det bästa sättet att säkert få ett par är att låta en grupp ungfiskar, 6-8 st, växa upp tillsammans och låta dessa para ut. Ungdjur i naturen ses ofta i små stim. T. microphtalmus är en parbildande substratlekare, vid lek så skiftar de till vitt med svarta markeringar. Både hanen och honan deltar i vård av ägg och yngel, men honan är den som är mest aktiv. Vid 28°C käcks äggen efter 3dygn, efter ytterligare 3 dygn är ynglen fritt simmande och kan utfodras med nyckläkt artemia eller finfördelade spiriluna flingor.

Allmänt

T. microphtalmus är kanske den känsligaste och mest kräsna av alla (Viejor) vad det gäller mat och vattenkvalite. Ett flertal geografiska färgvarianter förekommer.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer