Akvariekungen
Annons

Chuco godmanni - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Richard Håkansson

Chuco godmanni


Släkte: Chuco
Art: godmanni
Grupp: Stora
Beskrivning: Günther
År: 1862
Tidigare vetenskapligt namn: Theraps godmanni, Vieja godmanni
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Rio Cahbon, Guatemala
Utbredning: Guatemala och Belize
NCS Artbeskrivning: Ove planstedt, 2016-09-02

Temperatur
26-30°C
Volym
200 cm & 700 l
Längd
30 cm
pH
7-8.5

Naturlig biotop

Förekommer i klara, starkt strömmande floder och bäckar i Guatemala och Belize, bottensubstratet består till största del av sand och sten.

Föda

T. godmanni är en allätare som livnär sig av det den hittar på botten, såsom växtdelar,kräftdjur, insekter, larver, musslor och alger. I akvariet bör den därför få en så varierad kost som möjligt, ett stort vegetabiliskt tillskott är dock viktigt. Utfodra med t.ex pellets, räkmix, artemia, räkor,spenat, ärter och majs.

Könsskillnad

Hanarna är större än honorna samt att honorna har en mörkare hals. Hanarna har även en brantare panna.

Akvariemiljö

Detta är en art som är en duktig simmare, ett akvarium om ca 2 m med kraftig cirkulation och god syresättning behövs för att den ska trivas. Inredningen kan bestå av stenar och rötter som bildar många gömställen, bottenmaterialet kan bestå av sand eller grus. Någon enstaka robust växt kan fungera om man ser till att de får tillräckligt med vegetabilier via födan. Den är som andra reofila arter mottaglig för bakterieinfektioner samt svampangrepp, hög temperatur (28-30°C) och salttillsats rekommenderas

Beteende & lek

T. godmanni är en fredlig art som inte är särskilt aggressiv mot vare sig artfränder eller sina med innevånare. Det bästa sättet att säkert få ett par är att låta en grupp ungfiskar, 6-8 st, växa upp tillsammans och låta dessa para ut. Ungdjur i naturen ses ofta i små stim. T. godmanni är en parbildande substratlekare, vid lek så skiftar de till vitt med svarta markeringar. Både hanen och honan deltar i vård av ägg och yngel, men honan är den som är mest aktiv. Vid 28°C käcks äggen efter 3dygn, efter ytterligare 3 dygn är ynglen fritt simmande och kan utfodras med nyckläkt artemia eller finfördelade spiriluna flingor.

Allmänt

Det förekommer ett flertal geografiska färg varianter av T. godmanni.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer