Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Rickard Håkansson
Text: Kjell Fohrman

Parachromis managuensis
Jaguarciklid, Managua-ciklid, Guapotetiger, jaguarguapote


Släkte: Parachromis
Art: managuensis
Grupp: Stora
Beskrivning: Günther
År: 1867
Tidigare vetenskapligt namn: Cichlasoma managuense, Parapetina managuensis, Herichtys managuense, Nandopsis managuense
Populärnamn: Jaguarciklid, Managua-ciklid, Guapotetiger, jaguarguapote
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Utbredning: Naturligt i Costa Rica, Nicaragua och Honduras.

Temperatur
22-30°C
Volym
300 cm & 1200 l
Längd
50 cm
pH
7-8

Naturlig biotop

Återfinns i många olika slags biotoper som över dybotten i sjöar med grunligt vatten, över sand och detritbotten i källor och dammar samt i varma syrefattiga sjöar.

Föda

Allätare och köttätare (fiskar). I sin naturliga miljö lever den i huvudsak av fisk och större ryggradslösa djur. Äter i akvarium allt standardfoder, men bör ges stort levande och fryst foder.

Könsskillnad

Det är mycket svårt att se skillnad på könen, men hanarna är klart större än honorna, har spetsigt utdragna rygg- och analfenor samt har intensivare färger.

Akvariemiljö

I akvariet skall det finnas många gömställen uppbyggda av stenar och rötter, samt grovt grus som bottenmaterial. Stenuppbyggnaden måste byggas upp direkt från botten, eftersom den gräver mycket. Inga växter fungerar - de blir sönderbitna.

Beteende & lek

Jaguarcikliden är en parbildande substratruvare som oftast leker på en sten på öppen vatten. Bägge föräldrarna hjälper till att försvara avkommen där en kull kan uppgå till 5-600 st. Har väl ett par parat ut sig är de lättlekta och leker tätt och regelbundet.

Den är starkt revishävdande och aggressiv och kan därför bara hållas tillsammans med andra stora ciklider (minst lika stora som jaguarcikliderna) eller med stora bottenlevande malar, eftersom den ätar alla mindre fiskar. I lekperioden krävs det ett enormt akvarium för att kunna hålla den ihop med andra fiskar.

Allmänt

Arten är en mycket uppskattad matfisk och den har därför planterats in i rätt många länder världen runt. Förutom ursprungsländerna så finns den idag också i El Salvador, Guatemala, Hwai, Mexiko, Pnama, Filippinerna, Singapore, Kuba och USA.

Om ett par har lekt bör man vara försiktig att sticka ner handen i akvariet eftersom de attackerar direkt och dessutom har rejält vassa tänder.


Hela artregistret sponsras av


Hane

Foto: Fredrik Isaksson

Hona

Foto: Rickard Håkansson

Yngel

Foto: Rickard Håkansson

p_managuensis-05honamedyngel-Micke_Jahrl.jpg

hona med yngel

Foto: Micke Jahrl

p_managuensis02-lennart_axelsson.jpg

ungdjur

Foto: Lennart Axelsson

p_managuensis05-narbild_hona-richard_hakansson.jpg

närbild hona

Foto: Rcihard Håkansson


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Parachromis managuensis


Laguna de Xiloá


Foto: Mo Devlin from Aquamojo.com

Foto: Mo Devlin from Aquamojo.com

Foto: Mo Devlin from Aquamojo.com