Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Cryptoheros spilurus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Hane Foto: Francisco Ortiz

Cryptoheros spilurus

Tigerciklid, blåögonciklid


Släkte: Cryptoheros
Art: spilurus
Grupp: Mellanstora
Beskrivning: Günther
År: 1862
Tidigare vetenskapligt namn: Archocentrus spilurus, Cichlasoma spilurum, Astronotus spilurus, Heros spilurus
Populärnamn: Tigerciklid, blåögonciklid
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Lago Isabal, Guatemala.
Utbredning: Lago Isabal och Rio Polochi, Guatemala.

Temperatur
20-29°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
12 cm
pH
6,5-8

Naturlig biotop

Finns i huvudsak i den grundare delarna i floden som har ett kristallklart vatten och måttligt flöde. Botten består av sand, grus och sten blandat. I vissa områden består botten mer av lera och slam. Även förmultnande löv, grenar och kraftigare rötter och stockar, vilka bildar gömställen av olika storlek och format, finns i dess habitat.

Föda

Arten söker i naturen föda genom att söka igenom botten efter små insekter och alger. De kan då ses vända löv och snabbt fånga insekter som då frigörs från sitt skydd. I en studie av maginnehållet av arten från Laguna Caobas visade på en diet av alger och vattenlevande spindeldjur. I akvarium fungerar de flesta torrfoder bra såsom sjunkande pellets flingfoder. Kombinera gärna med med fryst foder och eventuellt levande som mysis, frysta mygglarver och motsvarande.

Könsskillnad

Hanen blir större, får en brantare panna vilket ger ett rundare huvud och de opariga fenorna har längre fenstrålar än hos honorna. Honorna får också i allmänhet en färggrannare buk. Honorna har också en svart fläck centralt på ryggfenan.

Akvariemiljö

För att de ska trivas är det viktigt att inreda med ordentligt gömslen och gärna någon grotta av sten eller rötter. De uppvisar mer trygghet och intressantare beteende om de har möjlighet att gömma sig under en grov gren eller liknande. Inred också med några släta stenar eller släta rötter på en avskilt skyddad plats där de kan leka ch lägga rom. God vattenkvalitet genom bra filtrering och täta vattenbyten rekommenderas.

Beteende & lek

Arten är fredlig och kan hållas i ett sällskapsakvarium, även under lek är de förhållandevis lugna även mot varandra och inom arten. De är parbildande substratlekande och lägger 100 till 200 ägg på en i förväg rengjort slät yta gärna i en grotta eller undanskymd del av akvariet. Äggen kläcks efter 2-3 dagar och är frisimmande 5-6 dagar senare. Då skyddas de effektivt at föräldrarna lång tid och ett par kan lyckas hålla liv i en ansenlig mängd yngel även i ett akvarium med tetror och andra snabba yngelätare. I naturen leker de under torrsäsongen som främst sker under perioden december till maj.

Allmänt

Den har fått sitt namn efter dess karakteristiska fläck på fästet till stjärtfenan, spilos = fläck + uros = stjärt från Grekiskan.

Litteratur

Günther, Albert C. L. G. 1862. "Catalogue of the fishes in the British Museum. Catalogue of the Acanthopterygii, Pharyngognathi and Anacanthini in the collection of the British Museum". Catalogue of the fishes in the British Museum London. Vol 4; i-xxi + 1-534

Allgayer, Robert. 2001. "Description dun genre nouveau, Cryptoheros, dAmérique centrale et dune espèce nouvelle du Panama (Pisces: Cichlidae)". Lan Cichlidé. v. 1 / 2001 pp 13-20

Artigas Azas, Juan Miguel. 2007. "The Blue-eyed Cichlid, Cryptoheros spilurus (Günther, 1862)". Cichlid News Magazine. v. 16; n. 1; pp

Coleman, Ron. 2004. "The Cichlid Egg Project". Cichlid Research Home Page (http://www.cichlidresearch.com)

Conkel, Donald. 1993. "Cichlids of North & Central America". TFH Publications. pp. 1-191

Eigenmann, Carl H & C. H. Kennedy. 1903. "On a collection of fishes from Paraguay, with a synopsis of the American genera of cichlids". Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia

Eigenmann, Carl H. 1893. "Catalogue of the fresh-water fishes of Central America and Southern Mexico". Proceeding of the United States National Museum. vol. 16 (n. 925): pp53-60

Jordan, David Starr & B.W. Evermann & H.W. Clark. 1930. "Checklist of the fishes and fishlike vertebrates of North and Middle America. Appendix X". Report of the US Commissioner of Fisheries. 416-424

Jordan, David Starr & B.W. Evermann. 1896. "Checklist of the fishes and fish like vertebrates of North and Middle America". Report of the Commissioner of Fish and Fisheries. XXI: 207-584

Pellegrin, Jacques. 1904. "Contribution à létude anatomique, biologique et taxinomique des poissons de la famille des Cichlidés - Taxinomie". Bulletin de la Société Zoologique de France. pp 121-400

Regan, Charles Tate. 1905. "A revision of the fishes of the American cichlid genus Cichlosoma and of the allied genera". Annals and Magazine of Natural History. (Ser. 7) vol. 16; pp 60-77; 225-243; 316-340; 433-445

Schmitter-Soto, Juan Jacobo. 2007. "A systematic revision of the genus Archocentrus (Perciformes: Cichlidae), with the description of two new genera and six new species". Zootaxa. n. 1603, pp. 1-78

Stawikowski, Rainer & U. Werner. 1998. "Die Buntbarsche Amerikas, Band1". Ulmer Verlag, Stuttgart

Valtierra-Vega, Maria Teresa & J. J. Schmitter-Soto. 2000. "Hábitos alimentarios de las mojarras (Perciformes: Cichlidae) de la laguna Caobas, Quintana Roo, México". Revista de Biologia Tropical. (n. 48); pp. 503-508

Wisenden, Brian D & T.L. Lanfranconi-Izaea & M.H.A. Keenleyside. 1995. "Fin digging and leaf lifting by the Convict Cichlid, Cichlasoma nigrofasciatum; examples of parental food provisioning". Animal Behaviour. pp 623-631


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Lago Izabal, Guatemala

Filmat av: Jé Blanc


Odlingsformer