Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Amatitlania myrnae - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson Text:

Amatitlania myrnae
Gul topazciklid


Släkte: Amatitlania
Art: myrnae
Grupp: Mellanstora
Beskrivning: Loiselle
År: 1997
Tidigare vetenskapligt namn: Cryptoheros myrnae, Archocentrus myrnae, Archocentrus septemfasciatus
Populärnamn: Gul topazciklid
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Ro Cocolis, biflod till Ro Sixaola, Limn, Costa Rica
Utbredning: Altantsluttningen i Costa Rica och Panama, frn Rio Estrella till Rio Cuarumo

Temperatur
23-26°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
10 cm
pH
7-8




Hela artregistret sponsras av



Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Hona Foto: Matthijs Meindertsma

Yngel Foto: Matthijs Meindertsma

Par


Fångstplatser




Odlingsformer