CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Herichthys tepehua - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Rio Pantepec Foto: Mauricio de la Maza
Felanmäl artbeskrivningen

Herichthys tepehua

Turkos Herichthys, Turquoise Herichthys


Släkte: Herichthys
Art: tepehua
Grupp: Mellanstora
Beskrivning: de la Maza-Benignos, Ornelas-García, Lozano-Vilano, García-Ramírez & Doadrio
År: 2014
Tidigare vetenskapligt namn: Herichthys sp. "cazones", Herichthys sp. "poza-rica"
Populärnamn: Turkos Herichthys, Turquoise Herichthys
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Rio Pantepec, Mexico.
Utbredning: Pantepec, Cazones, Tenixtepec, Tecolutla och Solteros floden, Veracruz, Mexico.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2016-03-16

Lagerstatus

Ingen träff hos Nols Akvariehobby
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Ingen träff hos Sandby Ciklidhobby
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
16-25°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
15 cm
pH
7-8

Naturlig biotop

Lever främst i klarvattenbiotoper över allt från sandig till stenig till lerig botten. Kan även finnas i grumligare vatten men är vanligare i klara där de främst håller till i de grundare delarna av sjöar och floder på upp till tre meters djup. Det är glest mellan vegetationen men här och var förekommer arter från släktena Nymphaea, Potamogeton, Ceratophyllum, Myriophyllum, Riccia fluitans och Chara.

Föda

I sjöar äter de sniglar och bottenlevande insekter och i floder främst räkor och andra insekter. En del av födan är vegetabilisk vilket kunnat ses vid undersökning av maginnehåll. Är i allmänhet inte kräsen på mat i akvarium och tar de flesta foder i form av levande, fryst och pellets både sjunkande och flytande.

Könsskillnad

Arten är väldigt svår att könsbestämma. Hos vuxna djur är honorna mindre och har kortare fenstrålar på bukfenor och ryggfenan. Hanarna kan uppvisa en skarpare lutning på huvudet och allmänt något maskulinare drag. Lämpligen köps en mindre grupp in för att låta dem para ut. Hannarna får en mer markerad knöl på huvudet som vuxna.

Akvariemiljö

För att de ska trivas är det viktigt med ordentligt med utrymme och gömslen. De uppvisar mer trygghet och intressantare beteende om de har möjlighet att gömma sig under en grov gren eller liknande. Inred med några släta stenar eller släta rötter på en avskilt skyddad plats där de kan leka ch lägga rom. God vattenkvalitet genom bra filtrering och täta vattenbyten rekommenderas.

Beteende & lek

Arten är en parbildande substratruvare som oftast leker på en noga rengjord slät rot eller sten, gärna något i skymundan. Vid lek mörknar nedre halvan av kroppen på båda könen. Båda föräldrarna bevakar noggrant kullen. Äggen kläcks efter cirka 3 dygn och är frisimmande efter ytterligare 6 dygn. Bägge föräldrarna hjälper till att vakta avkomman. Det kan vara bäst att låta en mindre grupp (5-7 st) växa upp tillsammans och låta dem para ut sig. De är revirhävdande och aggressiv mot andra av samma art, men bryr sig inte så mycket om övriga fiskar. De bör dock inte hållas tillsammans med alltför små fiskar, eftersom de kan betraktas som föda. Den gräver en del under leken och eventuella växter kan rivas upp i samband med utgrävning av lekplats.

Litteratur

De la Maza Benignos, Mauricio & C.P. Ornelas-García, M.L. Lozano-Vilano, M.E. García-Ramírez, I. Doadrio. 2014. "Phylogeographic analysis of genus Herichthys (Perciformes: Cichlidae), with descriptions of Nosferatu new genus and H. tepehua n. sp". Hydrobiologia

Heijns, Willem. 1991. "Cichlasoma sp. "Pantepec"". The Cichlids Yearbooks. v. 1; p. 72

Heijns, Willem. 1991. "Cichlasoma sp. "Poza Rica"". The Cichlids Yearbooks. v. 1; p. 73

Baird, Spencer F & C.F. Girard. 1854. "Descriptions of new species of fishes collected in Texas, New Mexico and Sonora, by Mr. John H. Clark, on the U. S. and Mexican Boundary Survey, and in Texas by Capt. Stewart Van Vliet, U. S. A". Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. (n. 7)


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer


Filmer