Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Klaus & Anne Hermann
Text: David Rejdemyhr

Metriaclima koningsi
Membe Deep


Släkte: Metriaclima
Art: koningsi
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Stauffer
År: 2018
Tidigare vetenskapligt namn: Metriaclima sp. "membe deep", Pseudotropheus sp. "membe deep"
Populärnamn: Membe Deep
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Membe Point, Likoma Island, Malawisjön, Malawi.
Utbredning: Endast känd längs nordöstra stranden längs Likoma Island, vid Membe Point och Maingano Island, Malawisjön, Malawi.

Temperatur
23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
9 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Lever på ett djup av 15-30 meter över sedimentrikt substrat i övergångszonen där stenar tar över habitatet mot grundare vatten.

Föda

Dieten för hanarna består i huvudsak av fytoplankton, dvs plankton som använder fotosyntes, samt lösa alger (diatoms and cyanobacteria, blå-gröna alger) som finns i aufwuchs. Honorna äter i högre utsträckning av plankton de finner i vattnet. Likt alla Metriaclima håller den kroppen i viss vinkel mot underlaget, i dett fall cirka 90 grader, och kammar och skrapar ut lösa alger ur den aufwuchs som växer på stenarna utan att för den skull riva loss de gröna algerna. i akvarium äter den flesta fling- och pelletsfoder som erbjuds. Det är viktigt med hög halt vegetabiliskt innehåll. Den äter glupskt och det har visat sig att de växer sig avsevärt större i akvarium än i sjön och bör matas sparsamt. Vuxna djur kan matas endast en gång var annan dag. Lämpligt foder för alla mbunas är baserat på Cyclops, Mysis, Daphnia och Spirulina.

Könsskillnad

Det är lätt att skilja på könen då hanen är större och har mer utdragna fenor. Hanarna är också blå medan honorna gula.

Akvariemiljö

Hålls med fördel tillsammans med andra typer av mbunas i ett akvarium inrett med gott om gömställen i form av exempelvis grottor. Där kan jagade honor ta sin tillflykt undan uppvaktande hanar. Det är svårt att lyckas med akvarier med fler än en hanne då de är kraftigt aggressiva inom arten. Metriaclima kan hybridisera inom släktet och endast en art bör hållas i samma akvarium. Undvik också grus eller sand med vassa kanter då de gräver under lek och vassa kanter kan skada gälar om mun hos fiskarna. God vattenkvalitet med regelbundna vattenbyten och väldimensionerade filter är viktigt. De kan hållas i neutralt till något basiskt vatten.

Beteende & lek

Arten är ovofil maternal munruvare, dvs honan ruvar själv och tar äggen i munnen direkt efter de läggs. Hanen är kraftig revirhävdande under lek och gräver då gärna en grop i sandbotten under sten eller mellan några stenar. Honor och ej revirhävdande hanar lever i små grupper eller som ensamma. Honor som är lekmogna besöker lekområdena och lockas strax till hanen lekgrop där leken påbörjas. Efter befruktning av äggen tas de upp av honan som sedan håller sig gömd mellan stenar och lever solitärt tills ynglen klarar sig själva.

Allmänt

Namngiven efter Adrianus Konings, mer känd som Ad konings, som är en central person inte minst inom Malawihobbyn.

Skiljer sig från övriga arter i släktet, utom Metriaclima usisyae, då den saknar framstående vertikala linjer över flanken samt att den har en mörk rand i utkanten av ryggfenan (submarginal). Hannar av M. usisyae har guldfärgad flank medan M. koningsi har blå. Honor hos M. koningsi skiljer sig från de flesta andra arter i släktet, utom M. flavifemina & M. phaeos, då honorna är brunaktigt gula.

Litteratur

Stauffer, Jay Richard Jr.. 2018. "Description of Metriaclima koningsi, a new species (Teleostei: Cichlidae) from Lake Malaŵi, Malaŵi, Africa". Zootaxa

Konings, Ad. 2001. "Malawi cichlids in their natural habitat (3rd edition)". Cichlid Press. pp. 1-352

Ribbink, Anthony J & B.A. Marsh, A.C. Marsh, A.C. Ribbink & B.J. Sharp. 1983. "A preliminary survey of the cichlid fishes of rocky habitats in Lake Malawi". South African Journal of Zoology (Zool. Dierkunde). pp. 149-310


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Likoma Island

Hane Likoma Island

Foto: Klaus & Anne Hermann

Likoma Island

Hona Likoma Island

Foto: Klaus & Anne Hermann


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Metriaclima koningsi

Likoma Island

Hane
Foto: Klaus & Anne Hermann
Hane
Foto: Klaus & Anne Hermann
Hona
Foto: Klaus & Anne Hermann

Membe Island

Hane
Foto: Ad Konings