Sandby Ciklidhobby
Annons

Metriaclima gallireyae - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Hane, Gallireya reef Foto: Ad Konings

Metriaclima gallireyae


Släkte: Metriaclima
Art: gallireyae
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Miller, Konings & Stauffer
År: 2021
Tidigare vetenskapligt namn: Metriaclima sp. "lanisticola north"
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Gallireya Reef, Malawisjön i Malawi.
Utbredning: Arten återfinns i Gallireya reef, Youngs bay samt i Chtimba bay, Malawisjön.

Temperatur
23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
7 cm
pH
7,5-8,5


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser


Gallireya Reef, MalawiOdlingsformer