Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Metriaclima nigrodorsalis - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Nkhungu Point Foto: Ad Konings
Felanmäl artbeskrivningen

Metriaclima nigrodorsalis


Släkte: Metriaclima
Art: nigrodorsalis
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Stauffer, Konings & Black
År: 2013
Tidigare vetenskapligt namn: Maylandia nigrodorsalis, Metriaclima sp. "black dorsal nkolongwe", Metriaclima sp. "black dorsal chiloelo", Metriaclima sp. "black dorsal nkhungu", Metriaclima sp. "black dorsal thundu", Maylandia sp. "black dorsal nkolongwe", Maylandia sp. "black dorsal chiloelo", Maylandia sp. "black dorsal nkhungu", Maylandia sp. "black dorsal thundu", Pseudotropheus sp. "black dorsal thundu", Pseudotropheus sp. "black dorsal nkolongwe", Pseudotropheus sp. "black dorsal chiloelo", Pseudotropheus sp. "black dorsal nkhungu"
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Nkolongwe, Malawisjön.
Utbredning: Nkolongwe, Thundu, Nkhungu, Chiloelo och Charlies Bay, Meponda, Malawisjön.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2018-01-09

Lagerstatus

Ingen träff hos Nols Akvariehobby
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Ingen träff hos Sandby Ciklidhobby
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
23-28°C
Volym
110 cm & 300 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Liksom för övriga arter i Flavifemina-gruppen lever M. nigrodorsalis i det medeldjupa habitatet på 7 till 20 meters djup över sandig botten som ofta är täckt av ett lerigt sediment. Stenar i området är även de täckta av denna lera. Botten sluttar svag, och endast sällan brant, ned mot djupare områden av sjön. Arten håller främst till strax över botten i detta förhållandevis djupa habitat och undkommer på så sätt fiskarnas nät och anses inte hotad, delvis på grund av detta.

Föda

Dieten är strikt vegetarisk och består i huvudsak av fytoplankton, dvs plankton som använder fotosyntes, samt lösa alger (diatoms and cyanobacteria, blå-gröna alger) som finns i aufwuchs. Likt alla Metriaclima håller den kroppen i viss vinkel mot underlaget och kammar och skrapar ut lösa alger ur den aufwuchs som växer på stenarna utan att för den skull riva loss de gröna algerna. i akvarium äter den flesta fling- och pelletsfoder som erbjuds. Det är viktigt med hög halt vegetabiliskt innehåll. Den äter glupskt och det har visat sig att de växer sig avsevärt större i akvarium än i sjön och bör matas sparsamt. Vuxna djur kan matas endast en gång var annan dag. Lämpligt foder för alla mbunas är baserat på Cyclops, Mysis, Daphnia och Spirulina.

Könsskillnad

Det är lätt att skilja på könen då hanen har avsevärt kraftigare färger, är större och har med utdragna fenor. För mer detaljerad beskrivning av utseendet se respektive beskrivning av fångstplatspopulation nedan.

Akvariemiljö

Hålls med fördel tillsammans med andra typer av mbunas i ett akvarium inrett med gott om gömställen i form av exempelvis grottor. Där kan jagade honor ta sin tillflykt undan uppvaktande hanar. Det är svårt att lyckas med akvarier med fler än en hanne då de är kraftigt aggressiva inom arten. Metriaclima kan hybridisera inom släktet och endast en art bör hållas i samma akvarium. Undvik också grus eller sand med vassa kanter då de gräver under lek och vassa kanter kan skada gälar om mun hos fiskarna. God vattenkvalitet med regelbundna vattenbyten och väldimensionerade filter är viktigt. De kan hållas i neutralt till något basiskt vatten.

Beteende & lek

Arten är ovofil maternal munruvare, dvs honan ruvar själv och tar äggen i munnen direkt efter de läggs. Hanen är kraftig revirhävdande under lek och gräver då gärna en grop i sandbotten under sten eller mellan några stenar. Honor och ej revirhävdande hanar lever i små grupper eller som ensamma. Honor som är lekmogna besöker lekområdena och lockas strax till hanen lekgrop där leken påbörjas. Efter befruktning av äggen tas de upp av honan som sedan håller sig gömd mellan stenar och lever solitärt tills ynglen klarar sig själva.

Allmänt

nigrodorsalis, betyder svart ryggfena och anspelar på det svarta bandet strax in på ryggfenan som hanar och vissa honor uppvisar. Detta tillsammans med de vertikala svarta banden på sidan mot blå eller gul botten samt det gula pigment på bröst och kind som hanarna har skiljer arten från övriga i släktet, utom M. flavifemina, Maleri Island. M. nigrodorsalis skiljer sig från sistnämnda genom att den har en relativt djupare kind i förhållande till kroppen.

Litteratur

Stauffer, Jay Richard Jr. & K. Black & A.F. Konings. 2013. "Descriptions of five new species of Metriaclima (Teleostei: Cichlidae) from Lake Malaŵi, Africa". Zootaxa. v. 3647(n. 1)

Schraml, Erwin. 1998. "African cichlids I (Malawi, mbuna)". Aqualog, Mörfelden-Walldorf, Germany.

Konings, Ad. 2007. "Malawi cichlids in their natural habitat (4th edition)". Cichlid Press.


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser


Chiloelo,

Black Dorsal Chiloelo
Har ett gemensamt utseende med populationen från Charlies Bay.
Lekande hanar har mörkbrun flank med 6-9 vertikala ränder och mörkgrå till gul mage. Kinden och huvudet vid ögat är svart till mörkblått och uppvisar ibland mörkblå ränder. Kinden har blå och gula fläckar. De har 2-6 äggfläckar på analfenan. Honorna har brun till beige flank med 7-9 vertikala svagt mörkbruna ränder. Undre käken har blå partier och de kan ha 0-2 fläckar på analfenan.

Nkhungu Point,

Black Dorsal Nkhungu
Lekande hanar har gul grundfärg på flanken med 7-10 svarta ränder. Magen är gul till grå-blå. Gällocken är bruna til gula med mörk-orange prickar. Halsen är orange. De har 2-7 äggfläckar på analfenan. Honorna är ljust brun-beige på sidorna med vit mage. De har en vit analfena.

Thundu,

Black Dorsal Thundu
Lekande hanar har ljusblå flank med 6-9 gråsvarta vertikala linjer. Fästet för stjärtfenan är blågrå medan magen är grå till gulaktig. Huvudet och kinden strax under ögat är brunt till orange och har 1-2 ljusblå linjer. Hanen har 1-6 äggfläckar på bakre delen av analfenan. Honan har ljusbrun grundfärg med 7-9 vertikala svaga mörkbruna linjer. Honorna kan ha upp till 2 äggfläckar men också helt sakna dem.


Odlingsformer