Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Cyril Labbe
Text:

Tropheops sp. membe
Tropheops Membe


Släkte: Tropheops
Art: sp. "membe"
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2012
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus tropheops "membe"
Populärnamn: Tropheops Membe
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Runt Likoma ön och längs den Mocambikanska kusten mellan Mara point och Tumbi Point, Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Lever i klippkustens mer sedimentrika delar.

Allmänt

Honorna av T. sp. "member är mycket lik honorna av T. sp. "red fin", men saknar det svarta bandet i ryggfenans kant som T. sp. "red fin" har.

Litteratur

Ribbink, Anthony J & B.A. Marsh, A.C. Marsh, A.C. Ribbink & B.J. Sharp. 1983. "A preliminary survey of the cichlid fishes of rocky habitats in Lake Malawi". South African Journal of Zoology (Zool. Dierkunde). pp. 149-310

Konings, Ad. 2001. "Malawi cichlids in their natural habitat (3rd edition)". Cichlid Press. pp. 1-352


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Från Malawisjön Film av: Tommaso Gasperini

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Tropheops sp. membe

Likoma Island

Hane
Foto: Cyril Labbe
Hane
Foto: Cyril Labbe
Hane
Foto: Cyril Labbe
Hane
Foto: Cyril Labbe
Hane
Foto: Cyril Labbe
Ung Hane
Foto: Cyril Labbe
Hona
Foto: Cyril Labbe
Vildfångade i akvarium Film av: Raphael Mbunas
Vildfångade i akvarium Film av: Ma Bre
Munruvande hona Film av: Raphael Mbunas
Vildfångade i akvarium Film av: Ma BreMadimba Bay

Tillsammans med andra arter Film av: Pete Barnes