Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings
Text:

Tropheops sp. lilac


Släkte: Tropheops
Art: sp. "lilac"
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2012
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus tropheops sp. "lilac"Pseudotropheus tropheops sp. "lilac maleri", Pseudotropheus tropheops sp. "lilac mumbo"
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Södra delarna av Malawisjön, inklusive Chidunga Rocks, Maleri, Mumbo Islands & Thumbi west

Temperatur
23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7,5-8

Litteratur

Konings, Ad. 2007. "Malawi cichlids in their natural habitat". Cichlid Press. 424 pp

Ribbink, Anthony J & B.A. Marsh, A.C. Marsh, A.C. Ribbink & B.J. Sharp. 1983. "A preliminary survey of the cichlid fishes of rocky habitats in Lake Malawi". South African Journal of Zoology (Zool. Dierkunde). pp. 149-310


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Nakantenga Island

Hane Nakantenga Island

Foto: Ad Konings

Mumbo Island

Hona Mumbo Island

Foto: Ad Konings


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Tropheops sp. lilac

Chidunga Rocks

Hane
Foto: Ad Konings
Hane
Foto: Pete Barnes
Hane
Foto: Pete Barnes
Hane
Foto: Pete Barnes
Hane
Foto: Pete Barnes

Mumbo Island


Foto:

Foto: Ad Konings

Nakantenga Island


Foto: Ad Konings