Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings
Text: Hans Bergkvist

Taeniolethrinops sp. furcicauda liuli


Släkte: Taeniolethrinops
Art: sp. "furcicauda liuli"
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2012
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
16 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Arten hittas vid Liuli i Tanzania på cirka 15 meters djup.

Föda

Arten lever av insektslarver och andra småkryp som den silar fram i sandbotten.

Könsskillnad

Hanen har en ljusblå färg med gulaktig buk och panna. Den har markerade gula äggfläckar på analfenan. Unga fiskar och honorna har en silverfärg med ett tvärgående mörkbrun rand längs sidan. Hanen blir ca 16cm och honan 13cm.

Akvariemiljö

För att den ska trivas krävs ett stort akvarium med fritt simutrymme, finkornig sand och några stenpartier.

Beteende & lek

Hanen bygger en stor sandkrater som den försvarar och lockar till sig honor med sin parningsdans. Honan har äggen i munnen cirka 21 dagar och får kullar på 30-40 yngel.

Allmänt

Endast enstaka exemplar har exporterats till akvariehobbyn. Det är en mindre form av Taenioletrinops.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Taeniolethrinops sp. furcicauda liuli