Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Magnus Cronqvist
Text:

Pseudotropheus elegans
White tail, Ngara White tail


Släkte: Pseudotropheus
Art: elegans
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Trewavas
År: 1935
Populärnamn: White tail, Ngara White tail
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Deep Bay, Malawisjön
Utbredning: Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
9 cm
pH
7-8.5Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Ngara, White tail

Hane Ngara, White tail

Foto: Peter Wallin


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Pseudotropheus elegans


Ngara - White tail, Ngara White tail

Tidigare ansågs denna lokala variant tillhöra arter, Pseudotropheus sp. "acei".


Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Erik Österlund