CARES
Annons

Pseudotropheus elegans - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

hane, Ngara, White tail Foto: Magnus Cronqvist

Pseudotropheus elegans

White tail, Ngara White tail


Släkte: Pseudotropheus
Art: elegans
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Trewavas
År: 1935
Populärnamn: White tail, Ngara White tail
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Deep Bay, Malawisjön
Utbredning: Malawisjön

Temperatur
23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
9 cm
pH
7,5-8,5


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser


Ngara,

White tail, Ngara White tail
Tidigare ansågs denna lokala variant tillhöra arter, Pseudotropheus sp. "acei".


Odlingsformer