Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Placidochromis sp. electra blackfin - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Klaus & Anne Hermann Text:

Placidochromis sp."electra blackfin"


Släkte: Placidochromis
Art: sp. "electra blackfin"
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2012
Geografiskt område: Malawisjn
Utbredning: Malawisjn

Temperatur
23-27°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Makonde
Hane Makonde Foto: Ad Konings

Makonde
Hona Makonde Foto: Klaus & Anne Hermann

Fångstplatser


Makonde

Foto: Ad Konings

Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Ad Konings

Odlingsformer