Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Klaus & Anne Hermann
Text:

Placidochromis sp. electra blackfin


Släkte: Placidochromis
Art: sp. "electra blackfin"
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2012
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Makonde

Hane Makonde

Foto: Ad Konings

Makonde

Hona Makonde

Foto: Klaus & Anne Hermann


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Placidochromis sp. electra blackfin

Makonde


Foto: Ad Konings

Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Ad Konings