CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Lethrinops sp. macrophthalmus goldhead - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Hane, Harbour Island Foto: Ad Konings

Lethrinops sp. "macrophthalmus goldhead"

Gold Harbour Lethrinops


Släkte: Lethrinops
Art: sp. "macrophthalmus goldhead"
Grupp: Övriga
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2012
Tidigare vetenskapligt namn: Aulonocara sp. "yellow collar"
Populärnamn: Gold Harbour Lethrinops
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön

Temperatur
23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Arten är djuplevande och återfinns oftast på ett djup av 35-50 meter. Bottnen består av sand samt lösare bottensediment. Stenblock finns utspridda eller i grupper på botten. I bland kan stora antal finnas i anslutning till större klippblock intill större öppna sandytor.

Föda

Livnär sig på små ryggradslösa djur som den filtrerar fram ur bottensedimentet men även då och då på kiselalger. I akvarium rekommenderas små pellets som sjunker till botten. Därmed kan arten få utlopp för sitt beteende genom att sila fram mat ur sanden på botten av akvariet. Variera gärna med levande eller fryst mat såsom exempelvis artemia eller mygglarver.

Könsskillnad

Hanen, som blir något större än honan, har klart klarare färger med vacker gul pläd över skuldrorna medan honorna har en jämn silvergrå färg över kroppen. Båda könen kan ha äggfläckar även om hanarna vanligtvis har avsevärt fler.

Akvariemiljö

Akvariet bör inredas med öppna ytor med anslutande stenar som skapar skydd. Bra filtrering och regelbundna vattenbyten rekommenderas. Botten bör bestå av fin sand utan vassa kanter då arten gärna filtrerar sanden på jakt efter matrester.

Beteende & lek

Hanarna hos denna art bygger egna skålformade bon som kan nå en diameter på 1 meter. I mitten av boet bygger hanen flera koner kring vilka leken sker. Chiloelo-populationen bygger sina bon över öppen sand där de bygger en liten platå som utgör lekplatsen.

Allmänt

Ribbink et. el. beskrev arten som en Aulonacara då den har stora likheter med de dessa. Arten tillhör de mindre Lethrinops-arterna.

Litteratur

Ribbink, Anthony J & B.A. Marsh, A.C. Marsh, A.C. Ribbink & B.J. Sharp. 1983. "A preliminary survey of the cichlid fishes of rocky habitats in Lake Malawi". South African Journal of Zoology (Zool. Dierkunde).

Konings, Ad. 2007. "Malawi cichlids in their natural habitat (4th edition)". Cichlid Press.


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer