Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Copadichromis sp. virginalis chitande - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings Text:

Copadichromis sp."virginalis chitande"


Släkte: Copadichromis
Art: sp. "virginalis chitande"
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2012
Geografiskt område: Malawisjn
Utbredning: Malawisjn

Temperatur
23-27°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8




Malawiciklider i artregistret sponsras av



Hela artregistret sponsras av



Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Chitande Island
Hona Chitande Island Foto: Ad Konings

Par


Fångstplatser


Chitande Island

Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings





Odlingsformer