Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings
Text: Hans Bergkvist

Copadichromis sp. fire-crest mloto


Släkte: Copadichromis
Art: sp. "fire-crest mloto"
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2012
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön, främst vid Gome.

Temperatur
23-27°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Lever vid Gome på öppet vatten vid övergångszonen mellan sand och stenbotten ofta på mycket djupt vatten, minst på 30 meters djup. Arten har inte setts i sjön sedan 1990. Det finns olika teorier vad det beror på, den kan vara utfiskad i sjön och det kan vara så att den sökt sig till ännu djupare vatten där det är svårt att fånga den.

Föda

Livnär sig på plankton som fångas på öppet vatten. Har för ändamålet en mun som kan fällas ut ordentligt.

Könsskillnad

Hanen har en blåsvart grundfärg med en vitblå bläs som går från huvudet ned till stjärtfenan. Ryggfenan går i blått vitt och orange. Hanen har äggfläckar på analfenan. Honan och unga djur är silverfärgade. Hanen blir 20 cm och honan 14 cm.

Akvariemiljö

Gärna ett stort akvarium med gott om simutrymme och fint bottenmaterial, samt med några stenpartier. Hålls lämpligast i stim med flera hanar och honor och fungerar bäst i ett artakvarium.

Beteende & lek

Hanen bygger en sandkrater på djupt vatten och lockar där till sig honan. Lekperioden är augusti till november i sjön. Arten är munruvande och honan ruvar cirka 21 dagar och får därefter 20-30 yngel. Honan och hanen lever separat i sjön och möts bara vid lekperioden.

Allmänt

Dansken Niels Ventzel tog hem en grupp av 18 vildfångade djur i mitten av 1980 talet som han odlade på. Han har genom sitt stora intresse för fisken spridit kunskap och information om den här ovanliga arten. Numera finns det ett antal akvarister som odlar den i fångenskap bland annat i Tyskland.

Litteratur

Konings, Ad. 2007. "Malawi cichlids in their natural habitat (4th edition)". Cichlid Press.

Konings, Ad. 1989. "Malawi cichlids in their natural habitat". Verduijn Cichlids, Rotterdam, Netherlands.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Copadichromis sp. fire-crest mloto

Gome


Foto: Ad Konings