Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Text: David Rejdemyhr

Mylochromis labidodon
Stenvändarciklid


Släkte: Mylochromis
Art: labidodon
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Trewavas
År: 1935
Tidigare vetenskapligt namn: Maravichromis labidodon, Haplochromis labidodon, Cyrtocara labidodon
Populärnamn: Stenvändarciklid
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Mwaya i Malawisjön, Tanzania
Utbredning: Endemisk i Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
18 cm
pH
7-8.5

Naturlig biotop

Återfinns i stora antal i områden där grus och småsten täcker botten, ner till ungefär 20 meters djup.

Föda

Arten söker föda genom att vrida och flytta små stenar under vilka de fångar mindre djur såsom larver, maskar och andra ryggradslösa djur.

Könsskillnad

Hanen är större och färgstarkare än honorna.

Akvariemiljö

En ensam hanne med flera honor skapar sannolikt en bra och stabil grupp.

Beteende & lek

Arten är en ovofil munruvare och kan vara förhållandevis aggressiv.

Allmänt

Medlemmar av släktet Mylochromis kännetecknas av en diagonal rand på sidorna. Den teckningen ses sällan hos M. labidodon, endast de nordliga populationerna har detta diagonala band. Dock inte en kontinuerlig linje från nacken till stjärtspolen utan en bruten linje. De södra populationerna har ett väldigt tydligt mönster av vertikala streck. Unga exemplar av de södra populationerna har dock en ofullständig diagonal linje.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hona

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

söker föda vid Chidunga Rocks Film av: Carsten K. Larsen

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Mylochromis labidodon