Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Bill Rossi
Text:

Thorichthys sp. coatzacoalcos


Släkte: Thorichthys
Art: sp. "coatzacoalcos"
Grupp: Mellanstora
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2012
Tidigare vetenskapligt namn: Thorichthys sp. "mixteco"
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Utbredning: En mängd floder i Mexico. De uppvisar olika utseenden i de olika floderna.

Temperatur
22-28°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
18 cm
pH
7-8

Naturlig biotop

Arten finns i väldigt klart syrerikt strömmande vatten med sandig till stenig botten som kan övergå till mer lera och förruttnade växtdelar i de lugnare delarna av vattendragen. Nedsjunkna grenar och växtlighet förekommer. Arten kan också återfinnas över sjunkna lövbäddar då den letar vattenlevande insekter bland löven. Arten förekommer också, men i färre antal, i laguner med (ibland bräckt) syrefattigt stillastående grumligt vatten med lerbotten. Vattnet är nästan alltid alkaliskt (pH runt 7,5) och medelhårt till hårt (GH 8 och högre).

Föda

Thorichthys har alla antagligen samma eller liknande diet. De söker sin föda genom att söka igenom botten efter främst mindre insekter såsom små kräftdjur och daphnior men även i viss mån sniglar. I analys av maginnehåll har även små fiskar och runt 30% vegetabilier i form av alger funnits. De spenderade huvuddelen av sin tid med ätande då de inte leker. Ofta ses de leta mat i bottensubstratet i grupper.

Könsskillnad

Det är ytterst svårt att se skillnad på könen men hanarna blir något större och färggrannare, äldre exemplar har mer utdragna rygg- och analfenor. Honans ryggfena kan ha en mörk fläck och främst under lekperioden kan honan ha en lite rundare mage.

Akvariemiljö

För att de ska trivas är det viktigt med ordentligt med utrymme och gömslen. Det är viktigare med bottenyta över höjd då de i huvudsak håller till i de nedre regionerna av akvariet. De uppvisar mer trygghet och intressantare beteende om de har möjlighet att gömma sig under en grov gren eller liknande. Då de lägger sin rom på rengjorda släta ytor på botten uppskattas även stora stenar eller släta trädgrenar som ligger ned längs underlaget. Viktigt att hålla bra vattenkvalitet genom regelbundna vattenbyten. Tillsatser för att justera vattenvärden behövs inte.

Beteende & lek

I naturen leker arten i huvudsak under våren, dvs mars till maj, medan i akvarium kan lek förekomma året runt. Förändringar i temperatur i akvarievattnet kan bidra till initiering av lek. Arten är parbildande substratlekare. Inför lek ställer sig hanen med utspärrade fenor framför honan intill utvald lekplats som gärna är under något skydd eller intill större sten. Lekområdet försvaras mot andra fiskar i viss mån även utanför lekperiod. Äggen läggs på en rengjord slät yta och kläcks efter cirka tre dagar. Ynglen blir frisimmande efter ytterligare 6-8 dagar och kan då matas med nykläckt artemia.

Allmänt

Har fått sitt namn efter det flodområde den upptäcktes i. Kallas också T. "mixteco" efter indianstam som finns i området. Arten finns i fler varianter som gjort sig kända som Blue, Green och Gold. Flera av arterna av Thorichthys korsar sig lätt med varandra och de bör därför inte hållas ihop.

Litteratur

Meek, Seth Eugene. 1904. "The fresh-water fishes of Mexico north of the isthmus of Tehuantepec". Field Columbian Museum Publication.

Eigenmann, Carl H. 1893. "Catalogue of the fresh-water fishes of Central America and Southern Mexico". Proceeding of the United States National Museum. vol. 16 (n. 925)


Hela artregistret sponsras av


Mixteco green

Hona Mixteco green

Foto: Rusty Wessel

T_sp_mixteco_blue01-Huvud-Jeff_Rapps.jpg

Mixteco blue

Foto: Jeff Rapps


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Thorichthys sp. coatzacoalcos

Rio Jaltepec - Mixteco Gold

par
Foto: Alain Koehl

Foto: Alain Koehl

Foto: Alain Koehl

Foto: Alain Koehl

Foto: Bill Rossi
par
Foto: Alain Koehl

Rio Uxpanapa - Mixteco Green


Foto: Rusty Wessel

Foto: Rusty Wessel

Rio Ajal - Mixteco Blue

Hane
Foto: Alain Koehl
Hane
Foto: Alain Koehl
Hona
Foto: Alain Koehl


Rio Tolosita


Foto: Jan Fioole