CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings
Text:

Petrotilapia flaviventris


Släkte: Petrotilapia
Art: flaviventris
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Lundeba, Stauffer Jr. & Konings
År: 2011
Tidigare vetenskapligt namn: Petrotilapia sp. "yellow ventral"
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Chizumulu Island
Utbredning: Malawisjön vid Chizumulu Island, Mozambique vid Mbweca, Tanzania vid Undu Reef

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 350 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

ungdjur, Chizumulu Island

Yngel ungdjur, Chizumulu Island

Foto: Peter Häll


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Petrotilapia flaviventris

Chizumulu Island

Yngel
Foto: Peter Häll
Norra delen av ön Film av: Peter Barnes