CARES
Annons

Metriaclima mossambicus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

hane, Lumessi Foto: Ad Konings

Metriaclima mossambicus


Släkte: Metriaclima
Art: mossambicus
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Ciccotto, Konings & Stauffer
År: 2011
Tidigare vetenskapligt namn: Metriaclima sp. "aurora yellow", Metriaclima sp. "aurora black tail", Metriaclima sp. "aurora chinuni"
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Cobwe
Utbredning: Mossambicus
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2012-11-04

Temperatur
23-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
9 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Malawisjön, Afrika. Den lever på 3-30 meters djup i övergångszonen mellan sten och sand.

Föda

I akvarium äts det mesta som erbjuds. Foder med mycket vegetabilier krävs för att fisken skall trivas och få vackra färger.

Könsskillnad

Färgskillnaden mellan könen är markant. Hanen är väldigt vacker i sin färggranna dress, medan honan är mera anspråkslös med sin enfärgade bruna färg.

Beteende & lek

I naturen gräver hanen ut en liten grop i sanden i närheten av stenar eller klippor. Dit försöker han locka lekmogna honor. Leken sker på vanligt mbuna-manér, efter leken simmar honan sin väg för att ta hand om avkomman själv. Ynglen är färdigutvecklade efter ungefär tre veckor. Arten är måttligt aggressiv och livnär sig i Malawisjön genom att skrapa på stenarnas algmattan efter något ätbart. Är det god tillgång på plankton tar de även det.


Sponsrat av
Malawiciklider i artregistret sponsras av
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer