Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Xenotilapia sp. lepeli - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Joakim Sternborn Text:

Xenotilapia sp."lepeli"


Släkte: Xenotilapia
Art: sp. "lepeli"
Grupp: Fjderfenor och sillciklider
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2009
Geografiskt område: Tanganyikasjn
Utbredning: Troligtvis i omrdet runt Tembwe

Temperatur
23-27°C
Volym
Längd
12 cm
pH

Allmänt

Det finns en viss oskerhet kring Xenotilapia sp. lepeli. Den kan vara synonym med X. flavipinnis och det r inte helt klarlagt om den skall ses som en geografisk variant av X. flavipinnis eller som en ny obeskriven art (2005).
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser
Odlingsformer