Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Klaus & Anne Hermann
Text: David Rejdemyhr

Cynotilapia sp. chinyankwazi


Släkte: Cynotilapia
Art: sp. "chinyankwazi"
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2009
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Finns vid Chinyankwazi- och Chinyamweziöarna, samt ett djuprev mellan fastlandet och Chinyamwezi.

Temperatur
23-27°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Arten förekommer i stora antal vida stora stenblock på ett djup mellan 10 och 20 meter, men kan också hittas redan från 3 meters djup och ned till 40 meter intill mindre stenar i sjön.

Föda

Födan i naturen består nästan uteslutande av plankton. Beroende vad som finns tillgängligt har maginnehållet visat sig innehålla allt från kraftig övervikt av växtplankton, fytoplankton, till omvänt övervikt av zooplankton. Hos territoriella hanar har man funnit aufwuchs och insektslarver bland maginnehållet. I akvarium äter den gärna fruset foder med blandning av animaliskt och växthaltigt foder. Även om de är planktonätande i naturen kan de utveckla tarmsjukdomar med en alltför hög animaliskt diet i akvarium. En övervägande växtdiet är därför att föredra.

Könsskillnad

Endast hanar visar en intensivt blå grundfärg med svarta streck, det växer sig också större än honorna och får bredare och längre fenor. Redan hos relativt unga fiskar framgår storleksskillnaden. Honorna är mindre och grå, förutom då de blir gamla och dominanta då även honor blir blåa. Dock inte lika intensivt blå som hannarna.

Akvariemiljö

Hålls med fördel tillsammans med andra typer av mbunas i ett akvarium inrett med gott om gömställen i form av exempelvis grottor. Där kan jagade honor ta sin tillflykt undan uppvaktande hanar. God vattenkvalitet med regelbundna vattenbyten och väldimensionerade filter är viktigt.

Beteende & lek

Som andra Mbunas är arten munruvande där honan ruvar på ynglen. Hanen är kraftigt aggressiv mot artfränder såväl som andra fiskar under förberedelser till lek, under lek och ett tag efter leken avslutats.

Allmänt

Har fått sitt namn från en av de få fångstplatser där arten kan ses, Chinyankwazi Island, Malawisjön. Detta är en av de större arterna i släktet med koniska tänder.

Litteratur

Konings, Ad. 2007. "Malawi cichlids in their natural habitat (4th edition)". Cichlid Press.

Ribbink, Anthony J & B.A. Marsh, A.C. Marsh, A.C. Ribbink & B.J. Sharp. 1983. "A preliminary survey of the cichlid fishes of rocky habitats in Lake Malawi". South African Journal of Zoology (Zool. Dierkunde).


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Klaus & Anne Hermann

Hona

Foto: Klaus & Anne Hermann

C_sp_Chinyankwazi02narbild-Ems-Vechte-Aquaristik.jpg

hane, närbild

Foto: Klaus & Anne Hermann

C_sp_Chinyankwazi05lek-Ems-Vechte-Aquaristik.jpg

lek

Foto: Klaus & Anne Hermann

C_sp_Chinyankwazi02-Robert_Gerth.jpg

Foto: Robert Gerth


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Cynotilapia sp. chinyankwazi

Chinyamwezi Island

Hane
Foto: Ad Konings
Hona
Foto: Ad Konings

Chinyankwazi Island

Hane
Foto: Ad Konings
Hona
Foto: Ad Konings