Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings
Text:

Tropheops romandi


Släkte: Tropheops
Art: romandi
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Colombé
År: 1979
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus tropheops romandi, Tropheops tropheops romandi
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Likomaön, Malawisjön
Utbredning: Endast känd från typlokalen

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
8 cm
pH
7,5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Thumbi West Island

Hona Thumbi West Island

Foto: Ad Konings


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Tropheops romandi

Mazinzi Island


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings

Thumbi West Island


Foto:

Foto: Ad Konings