Sandby Ciklidhobby

Taeniolethrinops cyrtonotus


Bild saknas
Släkte: Taeniolethrinops
Art: cyrtonotus
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Trewavas
År: 1931
Tidigare vetenskapligt namn: Lethrinops cyrtonotus
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön
Utbredning: endemisk till Malawisjön
NCS Artbeskrivning: Hans Bergkvist, 2012-12-22

Temperatur
23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Man förmodar att den lever på 20-60 meters djup vid sandbotten.

Föda

Troligtvis lever den på insektslarver och andra småkryp som den silar fram i sandbotten.

Könsskillnad

Endast några fåtal exemplar har fångats utmärkande var en mycket krökt rygg, lite likheter med en ww bubbla, silvergul ton med ett mörkbrunt streck horisontellt. När det första exemplaret fångades misstänkte man att det var missbildat med tanke på den krökta ryggen, men när fem andra exemplar fångades med samma form ändrade man uppfattning.

Akvariemiljö

Ett stort akvarium med fritt simutrymme, finkornig sand och några stenpartier.

Beteende & lek

Okänt men man kan förmoda att den har ett liknande lekbeteende som andra i samma släkte.

Allmänt

Eftersom den verkar leva på mycket djupt vatten och nästan inga har fångats vet man inte så mycket om arten ännu.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

BilderFångstplatser
Felanmäl artbeskrivningen

Taeniolethrinops cyrtonotus i Ciklidbladet

Nummer Artikel
199007 Revisionen av Malawisjöns haplochromider