Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Hans Bergkvist
Text: Hans Bergkvist

Taeniolethrinops furcicauda


Släkte: Taeniolethrinops
Art: furcicauda
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Trewavas
År: 1931
Tidigare vetenskapligt namn: Lethrinops furcicauda
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
21 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Förekommer i hela sjön men i första hand på grunt vatten med sandbotten, men har även fångats på 50 meters djup. De flesta individerna som förekommer i hobbyn är fångade i Senga bay eller Gome. Ofta ses den parvis i sjön.

Föda

Den lever på insektslarver och andra småkryp som den gräver fram i sandbotten. I sjön lever den i symbios med Cyrtocara moori som följer efter och äter av resterna som virvlar ut genom gälarna eller rörs upp i sandbotten. I gengäld håller Cyrtocara moori bort andra fiskar från matplatsen.

Könsskillnad

Honan och ungfiskar har en gulaktig ton med ett tvärgående brunt streck. Hanen färgar ut sent som vuxen och får då en gul röd grön ton med en stor ryggfena och tydliga äggfläckar på analfenan. I naturen blir den cirka 20cm lång men kan bli betydligt större i akvariemiljö.

Akvariemiljö

En storvuxen ciklid som kräver ett stort akvarium. Inredningen bör vara framförallt fin sandbotten som den kan rota runt i och fria simytor, inte för grovkornig grus eftersom det kan skada mun och gälar. Gärna med några stenpartier. Det är en lugn malawiciklid som fungerar med de flesta andra likasinnade. Arter som passar finns inom släktena Lethrinops, Nyassachromis, Placidochromis, Tramitochromis, Copadichromis, Otopharynx med flera, dock inte mbunas. Hålls bäst med en hane och flera honor.

Beteende & lek

Hanen bygger en stor sandkrater som den försvarar och lockar till sig honor med sin parningsdans. Honan munruvar under cirka 21 dagar och får kullar på 40-60 yngel.

Allmänt

En vacker lugn ciklid med ett intressant beteende när den söker föda och silar bottenmaterialet. Kan även dyka ner och begrava munnen djupt ner i sanden i sitt sökande.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Liwani

Hane Liwani

Foto: Ad Konings

Hona

Foto: Hans Bergkvist

ungfisk

Yngel ungfisk

Foto: Jeff Dubosc

T_furcicauda05lek-Hans_Bergkvist.jpg

lek

Foto: Hans Bergkvist

T_furcicauda05lek2-Hans_Bergkvist.jpg

lek

Foto: Hans Bergkvist

T_furcicauda-liwani02-lekplats-Ad_Konings.jpg

hane vid lekplats, Liwani

Foto: Ad Konings

lek Film av: Hans Bergkvist

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Taeniolethrinops furcicauda

Chiofu


Foto: Ad Konings

Foto: Ad KoningsLumessi


Foto: Ad Konings

Liwani


Foto: Ad Konings

Nametumbwe

Hona med yngel Film av: MalawiCarsten