Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Chindongo longior - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings Text:

Chindongo longior


Släkte: Chindongo
Art: longior
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Seegers
År: 1996
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus longior
Geografiskt område: Malawisjn
Typlokal: Mbamba Bay, Malawisjn
Utbredning: Finns lngs stora delar av Tanzanias kust i Malawisjn

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser


Mbamba BayNgkuyo island

Foto: Ad KoningsPuuluTumbi Point

Odlingsformer