Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Pseudotropheus galanos


Släkte: Pseudotropheus
Art: galanos
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Stauffer & Kellogg
År: 2002
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Fuawe, Mbenjiön
Utbredning: Mbenjiön, Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
Längd
11 cm
pH
7.5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Pseudotropheus galanos