Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Chindongo elongatus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings Text:

Chindongo elongatus


Släkte: Chindongo
Art: elongatus
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Fryer
År: 1956
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus elongatus
Geografiskt område: Malawisjn
Typlokal: Mbamba Bay, Malawisjn.
Utbredning: Mellan och kring omrdena Mbamba Bay och Nkhata Bay, Malawisjn.

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7,5-8
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras avBli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Par


Fångstplatser


Hongi Island

Foto: Ad KoningsMbamba Bay

Typlokal fr arten.Nkatha Bay

Odlingsformer