Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings
Text:

Chindongo ater


Släkte: Chindongo
Art: ater
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Stauffer
År: 1988
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus ater, Pseudotropheus elongatus "black"
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Chinyamweziön
Utbredning: Chinyamwezi- och Chinyankwaziöarna i Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Chinyamwezi Island

Hona Chinyamwezi Island

Foto: Ad Konings


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Chindongo ater

Chinyamwezi Island


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings