Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Chindongo ater - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings Text:

Chindongo ater


Släkte: Chindongo
Art: ater
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Stauffer
År: 1988
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus ater, Pseudotropheus elongatus "black"
Geografiskt område: Malawisjn
Typlokal: Chinyamwezin
Utbredning: Chinyamwezi- och Chinyankwaziarna i Malawisjn

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8
Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras avBli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Chinyamwezi Island
Hona Chinyamwezi Island Foto: Ad Konings

Par


Fångstplatser


Chinyamwezi Island

Foto: Ad Konings

Foto: Ad KoningsChinyankwazi Island

Odlingsformer