Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Protomelas dejunctus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bild saknas

Protomelas dejunctus


Släkte: Protomelas
Art: dejunctus
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Stauffer
År: 1993
Geografiskt område: Malawisjn
Typlokal: Chinyamwezin
Utbredning: Chinyamwezi- och Chinyankwazin

Temperatur
23-28°C
Volym
Längd
16 cm
pH
7,5-8,5Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av


Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer