CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings
Text:

Metriaclima flavifemina


Släkte: Metriaclima
Art: flavifemina
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Konings & Stauffer
År: 2006
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Maleri Island, Malawisjön
Utbredning: Metriaclima flavifemina förekommer på all tre öarna vid Maleri Islands (Maleri, Nakantenga och Nankoma), vid Thumbi West Island, vid Chidunga Rocks och vid Namalenje Island.

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Metriaclima flavifemina återfinns i övergångszonen runt öarna vid ett varierande djup mellan 5 och 40 meter, men är mest förekommande runt 15 meter.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Thumbi West Island

Hona Thumbi West Island

Foto: Ad Konings


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Metriaclima flavifeminaThumbi West Island


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings