Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Neolamprologus leleupi - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Tomas Gustafsson Text: Hans Appelskog

Neolamprologus leleupi
apelsinciklid


Släkte: Neolamprologus
Art: leleupi
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Poll
År: 1956
Tidigare vetenskapligt namn: Lamprologus leleupi, Lamprologus longior
Populärnamn: apelsinciklid
Geografiskt område: Tanganyikasjn
Typlokal: Luhanga
Utbredning: Tanganyikasjn, Afrika. N. leleupi frekommer vid flera lokaler lngs sjns vstra och stra kustlinje.

Temperatur
23-26°C
Volym
100 cm & 120 l
Längd
11 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Den frekommer i sediment-tckt klippbiotop samt i vergngen mellan sten- och klippbiotop. Arten har trngts undan av framgngsrikare arter frn grundare och nringsrikare biotoper. N. leleupi hittas drfr p djup under 15 m.

Föda

Utfodringen r problemfri, de tar alla typer av foder. Fr att de ska f vacker frg krvs dock foder typ rkor, Artemia eller Cyklops, vilka innehller naturliga frgmnen.

Könsskillnad

Hanen strre n honan och har mer spetsiga rygg- och bukfenor. Hanen r ocks betydligt mer orange. Hos en hona som har lekt kan man sknja en mera markerad knsppning.

Akvariemiljö

Regelbundna vattenbyten, temp. kring 26 C och pH ca. 8,0 kar chansen att denna vackra ciklid klarar sig i akvariet.

Beteende & lek

N. leleupi patrullerar av ett stort revir i sin naturliga biotop, dr de lever ensamma och uppvisar ett aggressivt beteende gentemot artlikar. Detta kan bero p den nringsfattiga biotop de lever i, den mste leta upp sin fda bestende av insektslarver och krftdjur ver en stor yta mellan klippor och i hligheter, vilket innebr att det r glest mellan individerna. I naturen har man inte kunnat observera lekande par, men i akvariet bildar de ofta lekpar som kan fungera friktionsfritt en tid. Honan skter gg och yngel, hanen bevakar det yttre reviret. N. leleupi leker i grottor och ger kullar p 40-100 yngel, beroende p honans storlek och lder. Frisimmande yngel matas direkt med Artemia-nauplier, fr att senare ver f t.ex. Cyklops och fin frdelad rkmix. Hanen deltar inte lnge i omvrdnaden av ynglen, det bsta r att flytta denne till ett annat akvarium fr en tid.

Allmänt

Tyvrr kan hanen vara mycket aggressiv gentemot honan och kan ltt stressa ihjl henne om hon inte r lekmogen. Detta r nog den vanligaste ddsorsaken fr de N. leleupi som lever i vra akvarier. Fr att motverka detta hller man denna ciklid bst i ett akvarium med mnga gmstllen bestende av klippor och stenpartier. Ett akvarium p 1,5-2,0 m ger ocks fiskarna chansen att dela upp utrymmet i flera mindre revir, och drigenom undkomma varandra.
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Hane Foto: Daniel Andreasson

Congo
Hona Congo Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Yngel Foto: Niclas Olausson

Fångstplatser


Bulu Point

Nigerian Red
Nigerian Red Foto:

Nigerian Red
Nigerian Red Foto: Joakim Draktoft

Nigerian Red
Nigerian Red Foto: Joakim DraktoftCape TembweDemokratiska Repubilken Kongo

Golden
Golden Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Golden
Golden Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Golden
Golden Foto: Magdalena Kwolek-MirekHalembeKarilaniKekeseLuhangaLumbyeMilimaMtoto

Odlingsformer