Sandby Ciklidhobby
Annons

Cribroheros rostratus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Robin Hansson

Cribroheros rostratus


Släkte: Cribroheros
Art: rostratus
Grupp: Stora
Beskrivning: Gill
År: 1877
Tidigare vetenskapligt namn: Amphilophus rostratus, Heros rostratus, Astronotus rostratus, Thorichthys rostratus, Cichlasoma rostratum, Astatheros rostratus
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Lake Nicaragua, Nicaragua.
Utbredning: Förekommer främst i Nicaraguas stora sjöar; Lago de Managua och Lago de Nicaragua. Den finns också i de sydligare delarna av Nicaragua och i den nordligaste delen av Costa Rica.
NCS Artbeskrivning: Tonny Brandt Andersen, 2018-01-07

Temperatur
23-28°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
30 cm
pH
7-8,5

Naturlig biotop

Den lever över sandbotten där den med sin långa nos kan gräva efter föda i sanden, på samma sätt som ciklider ur släktet Geophagus i Sydamerika.

Föda

I naturen lever A. rostratus huvudsakligen av insekter, insektslarver samt snäckor och musslor.

Könsskillnad

Någon tydlig könsskillnad finns inte.

Beteende & lek

Vattenvärdena i naturen passar bra till det danska vattnet, hårdhet 3-4. I naturen har flera par iakttagits med yngel inom ett mindre område. Dessa iakttagelser har visat att ynglen inte håller sig till ett bestämt föräldrapar. Antalet yngel varierade mycket mellan de olika paren i det undersökta området. Det kunde hända att ett par ibland tog hand om alla ynglen, medan de övriga paren inte hade några yngel alls. Ynglen fördelade sig dock snabbt till de andra paren igen.

Allmänt

A. rostratus kan utveckla stora läppar, vilket kan bero på den ganska grova sanden som den hela tiden gräver i för att finna sin föda. Dessa läppar utvecklas som regel inte under akvarieförhållanden, om man inte ger fiskarna det bottenmaterial som krävs för att läpparna skall kunna utvecklas. Namnet rostratum betyder "med lång nos". Arten är nära besläktad med Amphilophus longimanus, som för övrigt finns i samma utbredningsområde, men som lever över en mera gyttjig flodbotten.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Lago de Nicaragua, Nicaragua

Lago Managua, Nicaragua

Rio Same, Costa RicaOdlingsformer