CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Roger Häggström
Text: Björn Ander

Rheoheros lentiginosus


Släkte: Rheoheros
Art: lentiginosus
Grupp: Stora
Beskrivning: Steindachner
År: 1864
Tidigare vetenskapligt namn: Theraps lentiginosus, Heros lentiginosus, Cichlasoma lentiginosum, Astronotus lentiginosus
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Mexico.
Utbredning: Mexicos och Guatemalas Atlantkust.

Temperatur
26-30°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
25 cm
pH
7-8

Naturlig biotop

Arten lever i strömmande vatten i t ex Rio de la Pasion i Guatemala. Vattnet är mycket strömmande och kristallklart med ett pH-värde på runt 7° och en hårdhet på ca 25° dGH.

Föda

Maten bör bestå av räkmix med en stor andel räkor eller fiskkött. Eftersom de trivs i strömt vatten måste de få mycket mat för att inte magra.

Könsskillnad

Mycket svårt att se könskillnad, men troligtvis blir hanen större och får spetsigare oparade fenor.

Akvariemiljö

Theraps lentiginosus kräver ett akvarium på minst två meter, med kristallklart vatten och kraftig genomströmmning. Den kraftiga genomströmmningen krävs för att arten dels trivs i strömt vatten, men även för att den kräver mer syre i vattnet än vad som är vanligt. Storleken på akvariet är viktig för att alla individer skall kunna trivas, kunna gömma sig, äta mm. De dominanta individerna har nämligen en förmåga att jaga runt med de svagare vid matdags. De svagare får då inte i sig tillräckligt mycket mat.

Beteende & lek

En stor och aggressiv ciklid som kräver ett stort akvarium. Dels för att den är aggressiv, men även för att den måste tillåtas att “simma ut”. Hos Theraps lentiginosus har man studerat ett intressant födosöksbeteende. Små stenar eller löv vänds, och om det finns något ätbart under dessa äts de omedelbart upp. Detta anses vara en anpassning till det strömmande vattnet. Arten leker i grottor. Lektiden i naturen infaller under torrtiden, november till maj. Båda könen hjälper till med yngelvården.

Allmänt

Arten är ganska sällsynt i akvarier och har sällan odlats.


Hela artregistret sponsras av


Hona

Foto: Ove Planstedt

Yngel

Foto: Wisse Sluijters

t_lentiginosus03-wisse_sluijters.jpg

hona

Foto: Wisse Sluijters

Rio Chacamax, Mexico Film av: Wilhelm Heijns
Rio Corzo Film av: Michael Kwist

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Rheoheros lentiginosus