Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Cecilia Grahn
Text: Jonas Svensson

Gephyrochromis lawsi


Släkte: Gephyrochromis
Art: lawsi
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Fryer
År: 1957
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Florence Bay i Malawisjön
Utbredning: Norra delen av Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 250 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Lever oftast över sjöbotten på djup mellan 7-20 meter.

Föda

Den naturliga födan består främst av ryggradslösa djur, som de letar rätt i bottenmaterialet. Den filtrerar också sedimentskiktet på stenar och klippor efter ätbart.

I akvariemiljö accepteras de flesta foder

Könsskillnad

Hanen är betydligt mer färggrann, än honorna, med sitt guldgula skimmer på rygg och fenor samt ljusblå metallic på sidorna och buken. Hanen blir upp till omkring 13 centimeter, honorna något mindre.

Akvariemiljö

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med gömställen. Den bör gå med lite lugnare arter då den själv är väldigt lugn av sig.

Beteende & lek

En lättlekt munruvare med en normal kullstorlek mellan 25 och 40 yngel. De behöver dock ha lite lugnare akvarieinvånare för att komma till sin rätt.

Allmänt

G. lawsi är en attraktivt färgad och förhållandevis fredlig mbuna.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Jonas Svensson

Hona

Foto: Jonas Svensson

Yngel

Foto: Jonas Svensson


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Gephyrochromis lawsi