CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jacek Jackiewicz
Text: Jacek Jackiewicz

Mchenga thinos


Släkte: Mchenga
Art: thinos
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Stauffer, LoVullo & McKaye
År: 1993
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis thinos
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Queens Reef i Mazinzi Bay.
Utbredning: Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Förekommer i hela sjön ofta i större grupper. Den lever i huvudsak i öppet vatten över sandbotten eller i övergångszonen mellan sand till stenbotten på mellan 5-25 meters djup.

Föda

Livnär sig på zooplankton.

Könsskillnad

Hanen har en metallblå färg med en vit rand på ryggfenan och markerade äggfläckar på analfenan. Honan och unga individer är silverfärgade. Honan har gula fläckar på analfenan. Hanen blir ca 14 cm och honan 11 cm.

Akvariemiljö

Gärna ett stort akvarium med gott om simutrymme och fint bottenmaterial några stenpartier. Fungerar bra parvis eller en grupp med flera honor.

Beteende & lek

Hanarna samlas i större grupp och bygger en koloni av höga sandkratrar. Efter leken simmar honorna i större grupp och släpper ut sina yngel på grunt vatten. Arten är munruvande och ruvar cirka 21 dagar och får därefter en kull på 30-40 ungar.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Ikwembe

Hane Ikwembe

Foto: Jacek Jackiewicz

tuggande, Ikwembe

Hona tuggande, Ikwembe

Foto: Jacek Jackiewicz

Ikwembe

Yngel Ikwembe

Foto: Jacek Jackiewicz

M_Thinos-Ikwembe03narbildmedyngel-Jacek_Jackiewicz.jpg

närbild munruvande hona, Ikwembe

Foto: Jacek Jackiewicz

M_thinos_Ikwembe02-Jacek_Jackiewics.JPG

gäspande hane, Ikwembe

Foto: Jacek Jackiewicz

M_Thinos-Ikwembe04-Jacek_Jackiewicz.jpg

hona med sina yngel, Ikwembe

Foto: Jacek Jackiewicz


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Mchenga thinos

Ikwembe


Foto: Jacek Jackiewicz

Foto: Jacek Jackiewicz

Foto: Jacek Jackiewicz

Foto: Jacek Jackiewicz