Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Mylochromis ensatus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: George F. Turner Text:

Mylochromis ensatus


Släkte: Mylochromis
Art: ensatus
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Turner & Howarth
År: 2002
Geografiskt område: Malawisjn
Typlokal: Malawisjn, syd stra armen, lite vster om Boadzulu n p ett djup av 15-23 meter.
Utbredning: Endast hittad i malawisjns syd stra arm.

Temperatur
23-28°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
7,5-8,5Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av


Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer