Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Niclas Olausson
Text: David Rejdemyhr

Metriaclima pyrsonotos
Red Top Zebra


Släkte: Metriaclima
Art: pyrsonotos
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Stauffer, Bowers, Kellog & McKaye
År: 1997
Tidigare vetenskapligt namn: Metriaclima sandaracinos, Metriaclima thapsinogen, Maylandia pyrsonotos, Pseudotropheus zebra "red dorsal"
Populärnamn: Red Top Zebra
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Nakantenga, Malawisjön. Malawi.
Utbredning: Malawisjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Arten förekommer i stora antal i stenbiotopen vid stora stenblock på ett djup mellan 2 och 20 meter.

Föda

Arten äter alger, växtplankton såväl som zooplankton. På de djup arten lever i finns gott om plankton i vattnet vilka dessa mbunas ofta ses livnära sig på. Revirhävdande hannar stannar oftast i närheten av deras revir, som i vissa fall kan vara flera meter i diameter, och livnär sig av biomattan på omkringliggande stenar, deras honor följer deras beteende. I akvarium tar de flesta foder, men anpassa fodret till ett högt vegetabiliskt innehåll i flingor och pellets.

Könsskillnad

Endast hanar visar en intensivt blå grundfärg med svarta streck, det växer sig också större än honorna och får bredare och längre fenor. Hanen från Nakantenga island får också en karakteristisk röd ryggfena. Vid andra platser kan fenan hos arten vara nära vit eller gul. Redan hos relativt unga fiskar framgår storleksskillnaden. Honorna är mindre och grå, förutom då de blir gamla och dominanta då även honor kan bli blåa. Dock inte lika intensivt blå som hannarna.

Akvariemiljö

Hålls med fördel tillsammans med andra typer av mbunas i ett akvarium inrett med gott om gömställen i form av exempelvis grottor. Där kan jagade honor ta sin tillflykt undan uppvaktande hanar. God vattenkvalitet med regelbundna vattenbyten och väldimensionerade filter är viktigt.

Beteende & lek

Som andra Mbunas är arten munruvande där honan ruvar på ynglen. Hanen är kraftigt aggressiv mot artfränder såväl som andra fiskar under förberedelser till lek, under lek och ett tag efter leken avslutats.

Allmänt

Länge ansågs det att det inte fanns "Orange Blotch", OB, eller "Marmelade Cat", MC bland arten, men vid ett rev 500 meter söder om Nakantenga hittades stora populationer av just OB och även vissa MC. M. pyrsonotos är en av flera så kallade red top-zebror. Andra redtop-zebror är Metriaclima emmiltos, Metriaclima sandaracinos och Metriaclima thapsinogen (De två senare anses av vissa vara synonymer till M. pyrsonotos). M. pyrsonotos anses hotad och är upptagen i IUCNs röda lista.

Litteratur

Stauffer, Jay Richard Jr. & Bowers, Kellogg & Mckaye. 1997. "A revision of the blue-black Pseudotropheus zebra (Teleostei: Cichlidae) complex from Lake Malawi, Africa, with a description of a new genus and ten new species". The Proceedings of the Academy Natural Sciences Philadelphia. 148

Konings, Ad. 2007. "Malawi cichlids in their natural habitat". Cichlid Press.

Ribbink, Anthony J & B.A. Marsh, A.C. Marsh, A.C. Ribbink & B.J. Sharp. 1983. "A preliminary survey of the cichlid fishes of rocky habitats in Lake Malawi". South African Journal of Zoology (Zool. Dierkunde).

Schraml, Erwin. 1998. "African cichlids I (Malawi, mbuna)". Aqualog, Mörfelden-Walldorf, Germany.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Kevin Bauman

Nakantenga

Hona Nakantenga

Foto: Joakim Sternborn

Metriaclima_pyrsonatus_Nakantenga02-Patrik_Hultqvist.jpg

I naturen, Nakatenga

Foto: Patrik Hultqvist

m_pyrsonotus01-carl_eklind.jpg

hane

Foto: Carl Eklind


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Metriaclima pyrsonotos

Nakantenga Island

Hane
Foto: Niclas Olausson
Hane
Foto: Patrik Hultqvist
Orange blotch, OB, Hona
Foto: Joakim Sternborn
Hane
Foto: Finn Wigström
Hane
Foto: Finn Wigström
Hane
Foto: Finn Wigström
Film av: Malawi-Carsten
Film av: Dakuan808

Nkhudzi

Hane
Foto: Ad Konings

Chimwalani Reef

Hane
Foto: Ad Konings