Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Metriaclima pyrsonotos - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Niclas Olausson Text: David Rejdemyhr

Metriaclima pyrsonotos

Red Top Zebra


Släkte: Metriaclima
Art: pyrsonotos
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Stauffer, Bowers, Kellog & McKaye
År: 1997
Tidigare vetenskapligt namn: Metriaclima sandaracinos, Metriaclima thapsinogen, Maylandia pyrsonotos, Pseudotropheus zebra "red dorsal"
Populärnamn: Red Top Zebra
Geografiskt område: Malawisjn
Typlokal: Nakantenga, Malawisjn. Malawi.
Utbredning: Malawisjn.

Temperatur
23-28°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Arten frekommer i stora antal i stenbiotopen vid stora stenblock p ett djup mellan 2 och 20 meter.

Föda

Arten ter alger, vxtplankton svl som zooplankton. P de djup arten lever i finns gott om plankton i vattnet vilka dessa mbunas ofta ses livnra sig p. Revirhvdande hannar stannar oftast i nrheten av deras revir, som i vissa fall kan vara flera meter i diameter, och livnr sig av biomattan p omkringliggande stenar, deras honor fljer deras beteende. I akvarium tar de flesta foder, men anpassa fodret till ett hgt vegetabiliskt innehll i flingor och pellets.

Könsskillnad

Endast hanar visar en intensivt bl grundfrg med svarta streck, det vxer sig ocks strre n honorna och fr bredare och lngre fenor. Hanen frn Nakantenga island fr ocks en karakteristisk rd ryggfena. Vid andra platser kan fenan hos arten vara nra vit eller gul. Redan hos relativt unga fiskar framgr storleksskillnaden. Honorna r mindre och gr, frutom d de blir gamla och dominanta d ven honor kan bli bla. Dock inte lika intensivt bl som hannarna.

Akvariemiljö

Hlls med frdel tillsammans med andra typer av mbunas i ett akvarium inrett med gott om gmstllen i form av exempelvis grottor. Dr kan jagade honor ta sin tillflykt undan uppvaktande hanar. God vattenkvalitet med regelbundna vattenbyten och vldimensionerade filter r viktigt.

Beteende & lek

Som andra Mbunas r arten munruvande dr honan ruvar p ynglen. Hanen r kraftigt aggressiv mot artfrnder svl som andra fiskar under frberedelser till lek, under lek och ett tag efter leken avslutats.

Allmänt

Lnge ansgs det att det inte fanns "Orange Blotch", OB, eller "Marmelade Cat", MC bland arten, men vid ett rev 500 meter sder om Nakantenga hittades stora populationer av just OB och ven vissa MC. M. pyrsonotos r en av flera s kallade red top-zebror. Andra redtop-zebror r Metriaclima emmiltos, Metriaclima sandaracinos och Metriaclima thapsinogen (De tv senare anses av vissa vara synonymer till M. pyrsonotos). M. pyrsonotos anses hotad och r upptagen i IUCNs rda lista.

Litteratur

Stauffer, Jay Richard Jr. & Bowers, Kellogg & Mckaye. 1997. "A revision of the blue-black Pseudotropheus zebra (Teleostei: Cichlidae) complex from Lake Malawi, Africa, with a description of a new genus and ten new species". The Proceedings of the Academy Natural Sciences Philadelphia. 148

Konings, Ad. 2007. "Malawi cichlids in their natural habitat". Cichlid Press.

Ribbink, Anthony J & B.A. Marsh, A.C. Marsh, A.C. Ribbink & B.J. Sharp. 1983. "A preliminary survey of the cichlid fishes of rocky habitats in Lake Malawi". South African Journal of Zoology (Zool. Dierkunde).

Schraml, Erwin. 1998. "African cichlids I (Malawi, mbuna)". Aqualog, Mrfelden-Walldorf, Germany.Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av


Filmer


Filmat av: Malawi-Carsten
Filmat av: Dakuan808

BilderFångstplatser
Odlingsformer