Sandby Ciklidhobby

Pseudotropheus brevis


hane Foto: Ad Konings
Släkte: Pseudotropheus
Art: brevis
Grupp: Mbuna
Beskrivning: Trewavas
År: 1935
Tidigare vetenskapligt namn: Melanochromis brevis, Pseudotropheus williamsi, Nkudzi.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Nkudzi och Monkey Bay, Malawisjön.
Utbredning: Södra delen av Malawisjön.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2016-02-17

Temperatur
23-28°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Arten finns vanligtvis i zonen ned till fyra meters djup i en stenig sedimentfri biotop. Det är en art anpassat för att leva i turbulent vatten och är mer synliga i de öppna vattenvolymerna under kraftigt väder då det förekommer mer mat i vattnet, gömmer sig annars mest till i skrevor och i grottor under och mellan stenar.

Föda

Arten är opportunistisk allätare, men livnär sig främst på plankton, aufwuchs på stenar samt insekter i vattnet men även myror de finner vid vattenytan. I akvarium tar de de flesta foder, men det är lämpligt att fodret håller en förhållandevis hög vegetariskt andel. Variera gärna med fryst eller levande foder i form av mygglarver, artemia eller motsvarande.

Könsskillnad

Hanarna får en vackert blå färg över kroppen där vissa populationer får en tydlig gul fläck på hakan och i viss mån buken. Viss variation på utseenden förekommer över distributionen, hanar från Chinyamwezi, Chinyankwasi och Boadzulu får tydligt gul haka medan övriga är mer helt blå med två uppbrutna vita horisontella linjer. Hanarna blir också något större än honorna. Honorna är antingen beige eller ljusbruna med mörkbruna horisontella ränder.

Akvariemiljö

Hålls med fördel tillsammans med andra mindre mbunas i ett akvarium inrett med gott om gömställen i form av exempelvis grottor. Där kan jagade honor ta sin tillflykt undan uppvaktande hanar. För att hålla två hanar i ett akvarium rekommenderas att akvarium som är minst två meter långt för att möjliggöra två separerade revir. God vattenkvalitet med regelbundna vattenbyten och väldimensionerade filter är viktigt.

Beteende & lek

Denna art lever, då de inte är sexuellt aktiva, ensamma eller tillsammans med sina artfränder i sin naturliga biotop i små stim. Hanarnas revir ligger nära inpå varandra och ett revir består oftast av en hålighet eller en mindre grotta dit hanen vill locka till sig lekvilliga honor för att para sig med dem. Hanarna har för de ytlevande mbunas ovanligt milt temperament och är endast milt aggressiva gentemot andra hanar av samma art och tolererar andra arter i dess revir. Honorna rör sig i mindre eller större grupper i närheten av hanarnas revir sökande etter föda. Arten är likt andra mbunas munruvande, honan lämnar lekområdet efter lek och ruvar äggen och de nykläckta ynglen i munnen under ca 20 dygn. Direkt när ynglen är frisimmande tar de nykläckt Artemia.

Allmänt

P. brevis ingår i Williamsi-komplexet och skiljer sig från övriga i gruppen genom att den har ett orange-gult område på huvudet och ett svart band strax under toppen på ryggfenan. Ordet brevis betyder liten eller kort. Detta trots att den, liksom övriga i Williamsi-komplexet, tillhör en av de större arterna i gruppen mbunas. Arten har ofta förvillats med andra arter i släktet och med andra mbunas, bland annat Iodotropheus sprengerae. De importerades främst under 1970-talet men har sedan dess blivit allt ovanligare och förekommer knappast i hobbyn idag.

Litteratur

Trewavas, Ethelwynn. 1935. "A Synopsis of the Cichlid Fishes of Lake Nyasa". Annals and Magazine of Natural History. Series 10

Maréchal, C., 1991. Melanochromis. p. 258-265. In J. Daget, J.-P. Gosse, G.G. Teugels and D.F.E. Thys van den Audenaerde (eds.) Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ISNB, Brussels; MRAC, Tervuren; and ORSTOM, Paris. Vol. 4

Johnson, Donald. 1978. "Mbuna—The colorful rock-dwelling cichlid fishes of Lake Malawi.". Pisces Publishing Corp., Norwalk, Connecticut.

Johnson, Donald. 1975. "More new Malawi cichlids". Todays Aquarist. 2 (1).

Konings, Ad & Jay R. Stauffer Jr. 2012. "Review of the Lake Malaŵi genus Melanochromis (Teleostei: Cichlidae) with a description of a new species". Zootaxa. v. 3258.

Konings, Ad. 2008. "Sorting out Melanochromis". Cichlid News Magazine. v. 17 (no. 4).

Konings, Ad. 2007. "Malawi cichlids in their natural habitat (4th edition)". Cichlid Press.

Konings, Ad. 1990. "Ad Koningss book of cichlids and all the other fishes of Lake Malawi". TFH Publications.

Konings-Dudin, Gertrud & A. Konings & J. R. Stauffer Jr. 2009. "Descriptions of three new species of Melanochromis (Teleostei: Cichlidae) and a redescription of M. vermivorus". Zootaxa. 2076.

Ribbink, Anthony J & B.A. Marsh, A.C. Marsh, A.C. Ribbink & B.J. Sharp. 1983. "A preliminary survey of the cichlid fishes of rocky habitats in Lake Malawi". South African Journal of Zoology (Zool. Dierkunde).

Tawil, Patrick. 2011. "Melanochromis brevis: a film-negative grid-patterned species". Cichlid News Magazine. v. 20(n. 4).

Tawil, Patrick. 2003. "Les mbunas jardiniers". Lan Cichlidé. v. 3.

Tawil, Patrick. 2002. "Notes sur le genre Melanochromis et lappartenance générique de Pseudotropheus johannii Eccles, 1973, et espèces apparentées". Lan Cichlidé. v. 2

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

BilderFångstplatser


Boadzulu Island,

Hane
Hane
Foto: Ad Konings
Hona
Hona
Foto: Ad Konings

OdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Pseudotropheus brevis i Ciklidbladet

Nummer Artikel
198305 Importnytt