Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Cribroheros bussingi - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bild saknas

Cribroheros bussingi


Släkte: Cribroheros
Art: bussingi
Grupp: Stora
Beskrivning: Loiselle
År: 1997
Tidigare vetenskapligt namn: Amphilophus bussingi, Astatheros bussingi
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Rio Cocolis, biflde frn Rio Sixaola, 3.5 km sydost om Fhiroles, Bratsi-Fhiroles Road, Lemon, Costa Rica
Utbredning: Stillahavssluttningarna frn Costa Rica till Panama.

Temperatur
23-26°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
15 cm
pH
6,5-8
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser


Ro CocolisRo Sixaola

Odlingsformer