Akvarieleasing
Annons

Flowerhorn odl. - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Micke Jarhl

Flowerhorn ""

Flowerhorn


Släkte: Flowerhorn
Art: odl.
Grupp: Stora
Beskrivning:
År:
Populärnamn: Flowerhorn
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Utbredning: Existerar inte i naturen.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2017-11-24

Temperatur
24-29°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
35 cm
pH
6-8

Föda

Äter de flesta pellets, både flytande och långsamt sjunkande sådana. De är pigga och snabba på maten i vanliga fall. Varva gärna med fryst mat och levande om det är möjligt.

Könsskillnad

Hanarna blir större och får en mer utvecklad pannpuckel, eller "kok" som det kallas i flowerhornsammanhang. Hanarna får längre fenor än honorna.

Akvariemiljö

Inred med gott om gömställen och placera gärna släta ytor i form av stenar eller rötter där de kan lägga rom efter att de rengjort dem. Regelbundna vattenbyten och god filtrering är viktigt för att hålla fisken frisk.

Beteende & lek

Arten är ytterst aggressiv och bör inte hållas med för små fiskar. Arten är parbildande substratlekare och ynglen är i många och livskraftiga. De kan under lek bli väldigt aggressiva och ibland måste paret separeras efter eller under lek.

Allmänt

En kontroversiell odlingsvariant eftersom den är framställd genom att korsa olika arter. C. trimaculatum, A. labiatus är förmodlingen några av grundarterna. Dessa korsades med Cichlasoma "Blood Parrot" första gångerna 1993 i Malaysia.

Bedömning av FH:
C -> B -> A -> AA -> AAA
C är lägst klassad och AAA högst. Det som avgör klassningen är
1. Huvudknölens , kokens, storlek; Större är bättre.
2. Färgernas klarhet, skarpare och klarare färger är bättre.
3. Ju stadigare kropp desto bättre.
4. Balansen på fenorna.
5. Flowers utseende, dvs de längsgående blomaktiga mönstringen. Ju längre desto bättre, är det dubbla linje är det ytterligare bättre. Pärlmönstrad omgivning av flowranden är också pluspoäng. Slutligen bedöms närvaro av "Dragon tear" (blomma under ögat) som positivt.

Litteratur

https://en.wikipedia.org/wiki/Flowerhorn_cichlid


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer


Cencu


Golden base


Golden Monkey


Indonesian Luohan Club


Indonesian malau


Kamfa


Kamfamalau


King Kong Parrot


Super Red Dragon


Super Red Monkey


Texas Red


Thai Silk


Zhen Zhu