Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Tony Englund
Text:

Dimidiochromis kiwinge
Kiwinge, Binga, Liyani


Släkte: Dimidiochromis
Art: kiwinge
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Ahl
År: 1927
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara kiwinge, Haplochromis kiwinge
Populärnamn: Kiwinge, Binga, Liyani
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Nära Langenburg (Lumbila), Lake Malawi, Tanzania
Utbredning: Malawisjön

Temperatur
24-27°C
Volym
200 cm & 750 l
Längd
35 cm
pH
7,5-8

Allmänt

Synonym med Haplochromis fuelleborni från området nära Langenburg i Malawi.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Barnabas Sapan

Hona

Foto: Tony Englund

Yngel

Foto: Tony Englund

D_kiwinge-05narbild-Barnabas_Sapan.jpg

Närbild

Foto: Barnabas Sapan

D_kivinge05_i_naturen-Magnus_Sandberg.jpg

I sin naturliga miljö

Foto: Magnus Sandberg

D_kiwinge02lekande-Jacek_Jackiewicz.JPG

lekande hane

Foto: Jacek Jackiewicz

D. kiwinge visar sin dominans över N. fuscotaeniatus Film av: Barnabas Sapan

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Dimidiochromis kiwinge